Fjärrvärme är snällvärme

Vi värmer varandra med Fjärrvärme

Det finns en anledning till att Fjärrvärme är så populärt i Kungälv. Restprodukter från skogsavverkning som normalt slängs och kanske utgör en belastning för naturen är för oss energikällor. Vi eldar värmeverket med bark och flis som blivit över i skogsindustrin och vi tar tillvara restvärme från industrien. Vi använder även den flödande energin från solen i våra solvärmefält.

Inget annat alternativ på värmemarknaden har dessa möjligheter att dels vara energieffektivt och att dels ingå i samhällets och naturens kretslopp – lokalt såsom globalt. Vår fjärrvärme är även populär i Ytterby, Kode och Kärna, och det är vi tacksamma för. 

 

Vad är fjärrvärme?

Vi lever i en del av världen där våra hem behöver värmas upp en stor del av året. Fjärrvärme anses vara ett av det absolut bästa energi och miljöeffektiva systemet vi har idag. Med miljöeffektiva menar vi, minsta möjliga påverkan på naturen. Förutom att det är ett resurssnålt och miljövänligt system så är fjärrvärme också billigare än både olja och elvärme.

Läs gärna mer om fjärrvärme på Energimyndighetens hemsida. Vad är fjärrvärme?

Hur fungerar fjärrvärme?

I Kungälvs kommun förser Munkegärdeverket kommuninvånarna som är anslutna till fjärrvärme med värme året om.

Processen funkar som följande: Vattnet värms upp i pannor som eldas med träbränsle och pumpas ut i ett rörsystem som kallas för fjärrvärmenät. Temperaturen på vattnet från verket håller mellan 70 – 95° C beroende på utomhustemperaturen. Väl framme vid ditt hus når värmen först en fjärrvärmecentral, som inte är större än ett badrumsskåp. Därifrån sprids värmen till dina element och värmer upp både dig och din bostad. På väg tillbaka till värmeverket håller vattnet en temperatur på ca 40-45°C, väl framme värms det upp igen och pumpas sedan ut till fjärrvärmenätet igen.

Allt detta sker på ett miljövänligt vis där vi tar vara på naturens resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Kan jag få fjärrvärme?

Att ansluta sig till fjärrvärme innebär att man värnar om miljön och därtill sin ekonomi. Kostnaden för att ansluta sig beror på ett flertal olika faktorer, såsom avstånd till befintlig rörledning och om ett befintligt radiatorsystem finns i hushållet.

Installationskostnaden för fjärrvärme beror mycket på hur långt man har till fjärrvärmekulverten, rörledningen, anslutningspunkten eller om man har radiatorsystem i sin fastighet.

Byte till fjärrvärme är ett mycket bra alternativ till både eluppvärmning och oljepannor. Man kan även få ett statligt konverteringsstöd när man byter från el till fjärrvärme. Läs mer på www.boverket.se

Är du intresserad om du kan få fjärrvärme och vad det skulle kosta att ansluta din fastighet ber vi dig kontakta oss på 0303-23 93 00.

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme har många fördelar både för dig som konsument och för miljön.
 • Som konsument får du en bekymmerfri uppvärmning.
 • Du får en låg uppvärmningskostnad.
 • Plats och utrymmessparande jämfört med att ha en egen olje eller el panna.
 • Du har minimalt underhåll.
 • Byter du från el så kan du också spara pengar på att byta till en mindre huvudsäkring.
 • Inga fler bränsletransportbilar i ditt bostadsområde.
 • Du sparar pengar genom att du slipper besiktning av oljetank, sotaren och renovering av skorsten.
 • Du får en driftsäker uppvärmning med mycket få störningar. (Som kund märker du sällan av driftstörningarna i hemmet eftersom alternativ uppvärmning på fjärrvärmeverket kan startas.)
 • Uppvärmning sker utan oljud från brännare, dessutom kommer du ifrån problemen med oljespill.
Genom att ansluta dig till fjärrvärme hjälper du också till att spara på miljön!
 • Värmen produceras centralt i ett värmeverk där stora pannor eldas effektivt med bio bränsle. Vanliga bränslen är grenar och toppar, bark och spån.
 • En annan fördel med fjärrvärme är att de är mer effektiva vilket betyder mindre förluster och då även mindre miljöpåverkan.
 • Fjärrvärmeverken brukar också ha en effektiv rökgasrening och i vissa fall även elproduktion kopplad till pannorna vilket ytterligare effektiviserar.
 • De flesta pannorna har en rökgaskondensering som tar tillvara på värmen i rökgaserna, detta ökar verkningsgraden på pannorna ytterligare och sparar på miljön.
 • Askan från bio pannorna återförs till naturen efter bearbetning för att ge näring åt nya plantor.
Fjärrvärmeutbredningen

Här nedan kan du se översiktskartor över fjärrvärmeutbredningen i Kungälvs kommun. Kartorna visar områden som har tillgång till fjärrvärme via Kungälv Energi.

Kungälv

Stålkullen (Stället Ytterby)

Kärna

Kode

 

Var med och påverka

Kom gärna med förslag och idéer till oss på Kungälv energi.

Har du tankar och funderingar kring vår fjärrvärme som du vill dela med dig av, i så fall har du här nedan möjlighet att direkt kontakta vår affärsområdeschef för värme Ola Thorson.

Var med och påverka - Tyck till 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: