Streamad värme är framtiden

Värme för både din och miljöns skull

Det finns en anledning till att fjärrvärme är så populärt i Kungälv. Restprodukter från skogsavverkning som annars går till spillo, är för oss energikällor. Vi eldar värmeverket med bark och flis som blivit över i skogsindustrin, och vi tar tillvara på restvärme från industrier. Den noggrant kontrollerade rena askan återför vi till skogsmarken där den blir näringstillskott. Inget annat alternativ på värmemarknaden har möjligheten att dels
vara energieffektivt, och dels ingå i samhällets och naturens kretslopp året om – både lokalt och globalt.

Fjärrvärme frigör el

En viktig och bra sak med fjärrvärme är något som de flesta kanske inte tänker på: att det frigör el till saker som faktiskt behöver det. Genom att en majoritet av stadens bostäder och verksamheter värms upp med fjärrvärme istället för el, frigörs alltså kapacitet i elnätet för allt annat som vi vill och behöver använda elen till – både idag och imorgon. 

Välj fjärrvärme och var en miljöhjälte – utan ansträngning

  • Värmen produceras centralt i ett värmeverk där stora pannor eldas effektivt med biobränsle. Vanliga bränslen är grenar och toppar, bark och spån.
  • Fjärrvärmeverket har en effektiv rökgasrening, och har även elproduktion kopplad till pannorna, vilket effektiviserar ytterligare.
  • Pannorna har en rökgaskondensering som tar tillvara på all värme i rökgaserna. Detta ökar verkningsgraden på pannorna ytterligare och sparar på miljön.
  • Askan från biopannorna återförs till naturen efter bearbetning för att ge näring åt nya plantor.

Om du har några frågor om fjärrvärme kan du höra av dig till vår kundservice som enligt senaste kundundersökningen är både trevliga, hjälpsamma och snabba på att återkoppla.

 

Vad är fjärrvärme och hur fungerar det?

 

Vad är fjärrvärme?

Vi lever i en del av världen där våra fastigheter behöver värmas upp en stor del av året. Fjärrvärme anses vara ett av de absolut bästa energi- och miljöeffektiva systemet vi har idag i termer av minsta möjliga påverkan på naturen.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är lika enkelt som genialt. Istället för att varje enskild fastighet skaffar en egen värmekälla, samlas många fastigheter kring en gemensam anläggning. I Kungälvs kommun förser Munkegärdeverket de kommuninvånare som är anslutna till fjärrvärme med värme året om. Processen funkar så här: Vattnet värms upp i pannor som eldas med träbränsle och pumpas sedan ut i ett rörsystem som kallas för fjärrvärmenät.
Temperaturen på vattnet från verket håller mellan 70–95°C beroende på utomhustemperaturen. Väl framme vid fastigheten når värmen först en fjärrvärmecentral som är så kompakt att den i en villa inte är större än ett
badrumsskåp. Därifrån sprids värmen till element och värmer upp fastigheten. På väg tillbaka till värmeverket håller vattnet en temperatur på ca 40-45°C. Väl framme värms det upp igen och pumpas sedan tillbaka ut till fjärrvärmenätet. Allt detta sker på ett miljövänligt vis där vi tar vara på naturens resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 


Intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet?

 

Ny kund?

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet ber vi dig kontakta oss på tel: 0303-23 93 00 eller e-post: info@kungalvenergi.se

Miljörapport fjärrvärme - lokala miljövärden för Kungälv och Ytterby

 

Miljörapport

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009.
Värmemarknadskommittén, VMK, har i en överenskommelse enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv. I VMK ingår förutom fjärrvärmebranschen, kundorganisationerna HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO och Hyresgästföreningen. Miljövärdena presenteras årligen per fjärrvärmenät och samlat för hela branschen. Miljövärdena ska endast användas i ett bokföringsperspektiv, det vill säga för att beräkna historiska utsläpp i miljöredovisning.

De lokala miljövärdena räknas fram baserat på överenskommelsen i VMK. Enligt överenskommelsen används emissionsfaktorer från Naturvårdsverket och Miljöfaktaboken. Dessa källor har valts för att de är kvalitetssäkrade och vedertagna.

Klicka på länken för att läsa Miljörapport 2020 

Var med och påverka

 

Har du ett bra förslag?

Kom gärna med förslag och idéer till oss på Kungälv Energi. Har du tankar och funderingar kring vår fjärrvärme som du vill dela med dig av, i så fall har du här nedan möjlighet att direkt kontakta vår affärsområdeschef för värme Ola Thorson.

Var med och påverka - Tyck till 

Länktips

 

Tips för mer information

Energimyndigheten
Energiföretagen
Boverket

 

Länktips

 

Tips för mer information

Energimyndigheten
Energiföretagen
Boverket

 

 

Typ och ursprung av biobränslen

 

Fjärrvärmen som produceras i Kungälv kommer från biobränslen i både fast och flytande form.
Den allra största delen är fasta biobränslen som består av Grot (grenar och toppar), Bark och Stamved har sitt ursprung från Sverige. Mestadels från närområden.

Som spetslast vid riktigt kalla dagar används Bioolja, MFA (Mixed Fatty Acid). Denna bioolja kommer ursprungligen från ett flertal länder och har blandats ihop. År 2023 hade biooljan sitt ursprung från följande länder: Ungern, Nederländerna, Tyskland, Taiwan och USA och i de flesta fall så kommer oljan från ren olja av avfall i form av matolja.

Till våra reservpannor använder vi HVO100 som bränsle.

  Sidan uppdaterades: