Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att kungalvenergi.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och har påbörjat planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda de problem som kvarstår. Om du upptäcker problem meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

  Sidan uppdaterades: