Uppsägning av elnätsabonnemang

Tänk på att meddela oss i god tid. Flyttningsanmälan skall lämnas minst 14 dagar innan ägarbytet.

Alla uppgifter du behöver för att fylla i uppsägningsformuläret hittar du på din nätfaktura.

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Uppsägningstid 14 dagar efter det att uppsägningen kommit oss tillhanda.
  Sidan uppdaterades: