Din gamla elmätare ska bytas ut mot en ny och smart

Varför ska du få en ny elmätare?

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, vilka kompletterades med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober 2019. De nya funktionskraven innebär att din elmätare kommer att bytas ut för att funktionskraven ska uppnås.

När kommer du få en ny elmätare?

Under 2023-2024 byter vi därför ut samtliga elmätare i Kungälv Energis elnätsområde. När arbetet närmar sig i ert område kommer du som bor i villa/radhus eller har elmätaren inomhus, att få ett bokningsbrev av vår entreprenör Hydrostandard Mätteknik Nordic AB, där det finns ett föreslaget datum och tid för utförandet. I det brevet får du då även veta vad du behöver göra för att bytet av elmätare ska gå så smidigt som möjligt. 

Övergripande tidplan för byte av elmätare

Klicka på länken nedan för att komma vidare till vår etappindelning och tidplan.

Tidplan för byte av elmätare  

Fördelar med en ny elmätare

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för kunder som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:
  • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.
  • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standart som möjiggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat via en HAN-port (RJ12). Mätarna levereras med en inaktiv port, detta innebär att du som elanvändare behöver höra av dig till oss för att porten skall aktiveras. Syftet med kundgränssnittet är bl.a att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjighet att vara en mer aktiv kund.
  • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minut allt för att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.
  • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Detta underlättar för utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Detta kommer att underlätta i samband med kundflytt.

Kostar det något?

Både ja och nej. Bytet till de nya elmätarna ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till oss på Kungälv Energi. Vi står för både mätare och installation. Om du därmemot väljer att ansluta något ytterligare i HAN-porten, från tredjepartsleverantör, får du som kund stå för den kostnaden. Den gamla mätaren tar vi med för återvinning.

  Sidan uppdaterades: