Vad består elkostnaden av

Fakta om elpriset


Att man har tillgång till el i hemmet känns som en självklarhet. Men vad består elkostnaden av egentligen? Nedan förklarar vi vad det totala elpriset innehåller.

Elpriset består av tre delar:
  • Till elhandelsbolaget betalar du för den el du förbrukar. Elkostnad: Fast avgift och rörlig avgift inkl. elcertifikat.
  • Till elnätbolaget betalar du för att få elen transporterad hem till dig. Elnätkostnad: Fast avgift och rörlig avgift.
  • Skatter och avgifter till staten.

Att kostnaden för dig som kund skiljs åt mellan elen du förbrukar och själva elnätet är ett krav och en förutsättning för att fritt kunna välja elhandelsbolag. Bor du i Kungälvs kommun och väljer att köpa din el från oss får du allt på en faktura.

Kungälv Energi AB, som fakturerar din elnätskostnad, fakturerar även den el du förbrukar på uppdrag av Kungälv Närenergi AB, som är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB. Bor du i övriga Sverige och har valt att köpa el från oss får du en separat faktura från ditt lokala elnätsbolag.

  Sidan uppdaterades: