Genom storm och tekniska innovationer

Kungälv Energi mer än 100 år av utveckling. Här nedan följer en tidslinje med större händelser i Kungälv Elverks, sedermera Kungälv Energi AB:s historia.

Historisk tidslinje

2021
Solcellsparken vid Stålkullen driftsätts. 

2019
Solcellsparken, Solrosen, vid Munkegärde driftsätts. Bolaget börjar också sälja solcellsanläggningar till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners.

2014
Satsning på lokal förnybar energi. Arbetet med byggnation av Kungälvs första vindkraftverk, Vindrosen, söder om Kode i Skårby slutfördes under året. Den 16 december övertog bolaget sitt första vindkraftverk. Vindkraftverket beräknas producera 7,4 GWh per år vilket motsvarar användningen av el för 3 700 hushåll. 

2010
Elhandeln startas upp av Kungälv Energi.

2009
Fjärravräkning av alla elmätare införs.

2008
Fjärrvärmenät kopplas samma med Göteborg Energi.

2007
Lördagen den 13 januari 2007 drabbas södra Sverige av stormen Per. Vindstyrkor uppmättes till över 30 m/s i medel, med över 40 m/s i byarna. På söndagsmorgon var cirka 7 500 av våra 20 700 kunder strömlösa.

I december träffas ett avtal med Göteborg Energi AB om värmeutbyte.

2006
Fasar in ny elproduktion framställd av biobränsle.

2005
Lördagen den 8:e januari drog orkanen Gudrun in över vårt distributionsområde. Vindhastigheter på närmare 43 m/s uppmättes vid Kungälv Energis kontorsbyggnad. Söndag morgon saknade 8 500 kunder el.

2004
Under året har fjärrvärmen marknadsförts på Rollsbo industriområde med ett mycket bra resultat och med ett stort intresse från kunderna vilka genom anslutningen till fjärrvärmen kan sänka sina värmekostnader med ca tjugo procent.

2002
Nätnyttomodellen inrapporteras för första gången, en så kallad provomgång för testning av både elverkens och myndighetens system, där denna kommer att vara verktyg i framtiden för kontroll av nyttan(prestation) i elnätet ställt mot intäkten från kund.

2000
HVC Stålkullen lokal fjärrvärmecentral börjar producera värme för Ytterbys nybyggare, centralen drivs med pelletts. Europas största solfångarfält år 2000, färdigställs och slutbesiktas, med en upptagningsyta på 10 000 m2 är effekten ca: 6MW.

1998
Den första etappen av kulverterad fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Under året har vi fatt ytterligare kunder och den totala investeringen har uppgått till 187 mkr. Hela produktionsanläggningens kapacitet är utnyttjad.

1996
Den svenska elmarknaden omregleras den 1 januari 1996 och ett nära hundraårigt monopol tog slut. Kungälv Energi AB är nu ett nätbolag med ansvar för drift och underhåll av det fysiska ledningsnätet inom vårt distributionsområde.

1995
Storm 16-18 november. Vindar på 37 m/s i kombination med snöfall. Ca 20 linjer (högspänning) ur drift, 8 000 abonnenter utan ström.

1992
Den 1 januari 1992 bildas bolagsform, till nuvarande Kungälv Energi AB.

1986
Elverket blir den 1 januari egen förvaltning inom kommunen, Elverket firar 75-års jubileum.

1983
Snöstorm med 30 m/s samt temperatur runt noll. Fredagen den 13 januari drabbas elverket av 215 driftstörningar. 40 stycken montörer reparerar nätet.

1982
En ny mottagningsstation M9 Rollbo tas i drift med en transformator på 130/20 kV 40/25 MVA.

1975
Salt på isolatorerna orsakar stora problem med stolpbränder som följd. Ett omfattande arbete startar, där isolatorer på utsatta högspänningsledningar utbytes.

1974
En ny 20 kV fördelningsstation uppförs (M1-20). Elverket övertar ca 4 mil 20 kV ledningar samt mottagningsstationerna Romelande, Kode, Hålta, Kärna och Ytterby från Vattenfall.

1970
Den 1 januari övertar elverket elleveransen till Kexfabriken från Vattenfall (Trollhätte Kraftverk).

1969
Stormen 69 är ett begrepp. 22 – 24 september orsakar storm och saltbeläggning skador på 4 200 m högspänningsledningar och 4 500 m lågspänningsledningar, samt ett stort antal servisledningar och armaturer för gatubelysning.

1968
Den första rundstyrningsanläggningen tas i drift, detta leder till en speciell taxa för elvärme- rundstyrningstaxa, nattaxa med styrning av varmvatten och bortkoppling av elvärme.

1965
Övertagande av Rödbo Eldistributionsförening.

1947
Ny mottagningsstation Bäckgatan med 20 kV inmatning från Statens Vattenfallsverk.

1946
Frekvensomläggning, övergång från 25 till 50 perioder.

1942
Anskaffning av automatiska brytare för högspänningskablar.

1935
Bohusbanan elektrifieras.

1933
Alvhem mottagningsstation i Kungälv uppföres. Den kommer att vara i drift fram till 1947.

1921
Snöstorm, söndagen den 23 oktober, kraftig isbark knäcker stolparna. Kungälvs stad är utan ström från söndag förmiddag till lördag kväll (sju dagar).

1920
Ett tilläggsavtal tecknas med Kungliga Vattenfallsstyrelsen på inkommande leverans.

1913
Levererar elektricitet till Göteborgs Kexfabrik Aktiebolag, leveransen startar 1 maj.

1911
Elektricitetsverket byggs upp.

 

  Sidan uppdaterades: