Om oss

Verksamhet

Affärsidé

Kunden ska uppleva oss som det självklara valet för energi och IT lösningar inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och utnyttjar modern teknik för att erbjuda tjänster med god standard och hög tillgänglighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling, miljöförbättring och ger våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.

Vision

Kungälv Energi ska aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

 

Våra affärsområden

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden: Elnät, Värme, Stadsnät och Entreprenad samt stödfunktionerna Administration och Marknad.

I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedrivs handel med samt produktion av energi i bolagets vindkraftverk.

Elnät

Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun.

Värme

Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde Värme ansvarar också för den el och värme som produceras i kraftvärmeverket i Munkegärde. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger. Fossilt koldioxidutsläpp har endast skett i mycket liten omfattning.

Stadsnät

Kungälv Energi äger och sköter driften av ett Stadsnät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. För närvarande ligger fokus på en fortsatt utbyggnad av det öppna Stadsnätet i vilket Kungälv
Energi verkar som kommunikationsoperatör för alla tjänsteleverantörer. Kungälv Energi Stadsnät är ett framtidssäkrat optiskt fibernät.

Elhandel

Elhandelsverksamheten ligger i ett dotterbolag. Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, antingen från Kungälv Energis egen produktion i vårt kraftvärmeverk, vindkraftverk eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft

Satsningen på lokal förnybar energi fortsätter. I december 2014 färdigställdes Kungälvs första vindkraftverk placerad söder om Kode i Skårby.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen arbetar på uppdrag från våra olika affärsområden Elnät, Stadsnät, Värme och Vindkraft. Genom att ha en avdelning som samordnar allt underhåll och projekt där nya ledningar ska dras blir vi mer effektiva. Vid schaktning av en ny sträcka med t ex fjärrvärme sker samordning med el och bredband i ett tidigt stadium vilket ökar tillgängligheten för våra tjänster och investeringskostnaderna hålls nere.

Miljö

Vår utbyggnad av fjärrvärme har haft en positiv inverkan på miljön i kommunen. Genom att vår oljeeldning med fossilt ursprung näst intill upphört så har även de fossila koldioxidutsläppen minskat väsentligt. Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig kommun.

Bredbandskommunikationen möjliggör för Kungälvsborna att arbeta hemma vilket även bidrar till minskade utsläpp.

All el som säljs är fossilfri, antingen från Kungälv Energis egen produktion av vindkraft eller i vår fjärrvärmeanläggning eller köpt med ursprungsmärkning.

Bolaget har skapat en bilpool där man bokar elbil eller biogasbil för att öka användandet av supermiljöbilar i tjänsten.

Kungälv Energi AB har en snabbladdarstation centralt i Kungälv samt laddstolpar för elbilar på pendelparkeringar i samarbete med Kungälvs Kommun.

En solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi. Vi har även byggt den första delen av en planerad solcellsanläggning vid vår befintliga solvärmeanläggning.

  Sidan uppdaterades: