Om oss

Verksamhet

Affärsidé

Kunden ska uppleva oss som det självklara valet för energi och IT lösningar inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och utnyttjar modern teknik för att erbjuda tjänster med god standard och hög tillgänglighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling, miljöförbättring och ger våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.

Vision

Kungälv Energi ska aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

 

Våra affärsområden

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden: Elnät, Värme, Stadsnät och Entreprenad samt stödfunktionerna Administration och Marknad.

I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedrivs elhandel samt produktion av energi i bolagets vindkraftverk. Dessutom säljer dotterbolaget sedan år 2018 solcellsanläggningar till företag och privatpersoner.

Elnät

Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun.

Värme

Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde Värme ansvarar också för el och värme som produceras av Kungälv Energi. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi. Tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger.

Stadsnät

Kungälv Energi äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster. Stadsnätet byggs ut konstant för att kunna ansluta flera fastigheter och nya områden i kommunen.

Elhandel

Elhandelsverksamheten finns i dotterbolaget Kungälv Närenergi. Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft

Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller

Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners startades under år 2018 och har växt kraftigt sedan starten.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutningar, byggnationer samt drift -och underhåll för våra olika affärsområden Elnät, Stadsnät, Värme och Gatubelysning.

Miljö

Vår utbyggnad av fjärrvärme har haft en positiv inverkan på miljön i kommunen. Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig kommun.

Bredbandskommunikationen möjliggör för Kungälvsborna att arbeta hemma vilket bidrar till minskade utsläpp.

All el som säljs är fossilfri, dels från Kungälv Energis egen produktion i vindkraftverk och från vårt biobränsleeldade värmeverk och dels köpt med ursprungsmärkning.

Bolaget har skapat en bilpool där man bokar elbil eller biogasbil för att öka användandet av supermiljöbilar i tjänsten.

Kungälv Energi AB har laddstolpar för elbilar.

En solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi. Vi har även byggt en solcellsanläggning vid Munkegärde samt Stålkullen vilka driftsattes år 2019 respektive år 2021. Bolaget säljer solcellsanläggningar till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners.

  Sidan uppdaterades: