Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation

Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor. Förslaget träffar över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige.

Varför så högt elpris?

December har gett nya rekordpriser på elmarknaden i Sverige, med höga noteringar för såväl systempriset som elpriset. Den 6 december noterades till exempel ett timpris på 6,26 kronor per kWh i våra två sydligaste elområden. Kungälv Energis rörliga elpris är ett månadsmedel och för december blev priset 242,80 öre/kWh inkl. moms. Tyvärr ser det höga elpriset ut att hålla i sig även under januari 2022. Om möjligt rekommenderar vi därför inte att man binder sitt elavtal till ett fast elpris just nu utan istället inväntar våren då elpriserna ser ut att falla på elmarknaden.

Högre spotpris

Marknadsinformation för elhandel december 2021. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar kring marknaden eller elavtal.