Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Högre spotpris i augusti

Marknadsinformation för elhandel, september 2022. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar kring marknaden eller elavtal.

Markarbeten och sprängning för nya kraftvärmeproduktionen

Kungälv Energi är nu igång med mark- och sprängningsarbeten i samband med utbyggnad av Munkegärdeverket på Energivägen. Sprängningar kan förekomma ca 1-4 gånger per dag och genomförs måndag till fredag mellan kl. 08.00-16.00 under vecka 38-42. Vi förstår att detta kan uppfattas som störande för närboende och beklagar detta.

Elpriskompensation

Regeringen har presenterat ett förslag för att kompensera hushåll och företag för de rekordhöga elpriserna och som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget handlar om att använda 60 miljarder av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att till exempel återföra pengar till kunderna, Svenska kraftnät har i uppdrag att utforma åtgärderna i detalj.