Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Vi fortsätter sätta färg på Kungälv

I ett försök att sätta färg på Kungälv har vi nu avtäckt ett konstverk signerat Kungälvskonstnären Hanna Kastl-Lungberg. Hanna fick i uppdrag av Kungälv Energi, representerat av Marknadschef Lars Andersson på bilden, att upprätta ett verk på teknikhuset som styr trafikljusen vid Mimers Hus.

Nya och gamla Ytterbybor kan värma sig med 100% fossilfri fjärrvärme!

Vi påbörjar nu i maj ett stort utbyggnadsprojekt som syftar till att knyta ihop fjärrvärmenätet i Ytterby (Stället) med Ytterby centrum och därmed med hela Kungälvs tätort. Syftet är att säkra upp en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning med ett fossilfritt alternativ.

Lägre pris i fronten

Marknadsinformation för elhandel april 2020. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar kring marknaden eller elavtal.