Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Månadsanalys för elmarknaden

Marknadsinformation för elhandel november 2022. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar kring marknaden eller elavtal.

Vill du vara med i vårt lag och sprida elektrisk stämning?

Kungälv växer och vi med. Nu söker vi Senior Projektledare El, Byggledare, Beredare El och Projektledare El. Kungälv Energi är ett kommunägt bolag som erbjuder el, fiber och fjärrvärme till våra kunder. Resultatet av vårt arbete skapar elektrisk stämning i Kungälv.

Elpriskompensation - Stöd till elkunder

Alla elkunder med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4. I elområde SE3 som Kungälv tillhör blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.