Gatubelysning

Vem ansvarar för vilket område?

Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv och Ytterby, i Marstrand och några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. Trafikverket ansvarar för belysningen för större vägar och leder.

Kontroll av gatubelysning

Två gånger per år görs kontroller av gatubelysningen i kommunen. Vid kontrollerna tänds lamporna och servicepersonal åker runt för att se vad som behöver bytas eller lagas. Då brukar många höra av sig till oss och undra varför det lyser mitt på dagen. Men alla lampor tänds inte upp samtidigt vid bytena, det finns drygt 130 belysningscentraler inom kommunen och de tänds efter hand som personalen går fram på gatorna.

Om en gatlampa går sönder åker vi inte ut direkt för att laga den eftersom det kostar för mycket. Minst tre lampor placerade efter varandra ska ha slocknat för att vi ska laga belysningen vid ett annat tillfälle än vid de ordinarie kontrollerna. Att lampor inte lyser kan bero på flera saker. Det är inte alltid själva lampan som är trasig. Det kan till exempel vara fel på styrenheten, fotoceller och kabelfel.

Felanmälan

Anmäl trasig gatubelysning till oss på Kungälv Energi. Ring kundservice, telefon 0303-23 93 00 eller använd vårt webbformuär för felanmälan. Glöm inte att skriva på vilken adress den trasiga belysningen finns och hur många lampor som inte lyser.

 

Innan du gräver

Det finns alltid en risk att kablar i marken skadas när du tänker gräva, borra, spetta eller andra liknande markarbeten, det kan därför vara bra att gå in och kolla på ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet. På ledningskollen kan du se alla kablar som finns nedgrävda i marken.

Gör så här:
  1. Kontrollera om det finns kablar i det område du planerar att gräva, borra, spetta eller liknande.
  2. Beställ utstättning hos oss om det finns en kabel där du planerar att gräva. Kablarnas läge kommer att stakas ut med käppar eller markeras med gul färg alternativt lämnas måttsatt karta.
  3. Din beställning hanteras normalt inom 5 arbetsdagar.

Första utsättningen är kostnadsfri och gäller 1 månad från utförande. Tänk på att du ansvarar för att markörerna inte flyttas efter utsättning. En skadad kabel orsakar ofta problem för dig själv eller andra el-användare.

När du gräver med maskin

Vid maskinschakt gäller följande avstånd från kablar:

  • Längsgående schakt 1 m (vid tjäle 2 m)
  • Korsning av kabel 2m (vid tjäle 3 m)
Kontakta oss om du har frågor

För ytterligare upplysningar och priser är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se

Mer information finns på ledningskollen.se

  Sidan uppdaterades: