Gatubelysning

Vem ansvarar för vilket område?

Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv och Ytterby, i Marstrand och några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. Trafikverket ansvarar för belysningen för större vägar och leder.

Kontroll av gatubelysning

Två gånger per år görs kontroller av gatubelysningen i kommunen. Vid kontrollerna tänds lamporna och servicepersonal åker runt för att se vad som behöver bytas eller lagas. Då brukar många höra av sig till oss och undra varför det lyser mitt på dagen. Men alla lampor tänds inte upp samtidigt vid bytena, det finns drygt 130 belysningscentraler inom kommunen och de tänds efter hand som personalen går fram på gatorna.

Om en gatlampa går sönder åker vi inte ut direkt för att laga den eftersom det kostar för mycket. Minst tre lampor placerade efter varandra ska ha slocknat för att vi ska laga belysningen vid ett annat tillfälle än vid de ordinarie kontrollerna. Att lampor inte lyser kan bero på flera saker. Det är inte alltid själva lampan som är trasig. Det kan till exempel vara fel på styrenheten, fotoceller och kabelfel.

Felanmälan

Anmäl trasig gatubelysning till oss på Kungälv Energi. Ring kundservice, telefon 0303-23 93 00 eller använd vårt webbformuär för felanmälan. Glöm inte att skriva på vilken adress den trasiga belysningen finns och hur många lampor som inte lyser. 

Innan du gräver

Det finns alltid en risk att ledningar skadas när du tänker gräva, borra, spetta eller andra liknande markarbeten, därför behöver du först ta reda på vad som finns i marken.

Gör så här:

Gå in på ledningskollen.se och beställ ledningsanvisning.

När du använder Ledningskollen skickas en fråga till alla ledningsägare i ditt område. Din beställning hanteras hos oss normalt inom 5 arbetsdagar och utförs inom 10 arbetsdagar från datum på inlämnat ärende.

Vid behov av ledningsanvisning kontaktar vi er om tid för utsättning. Första utsättningen är kostnadsfri och gäller 1 månad från utförande. Tänk på att du ansvarar för att utsättningen bevaras fram till arbetets start och under tiden arbetet pågår.

När du gräver med maskin

Vid maskinschakt gäller följande avstånd från ledningar:

  • Längsgående schakt 1 m (vid tjäle 2 m)
  • Korsning av ledning 2m (vid tjäle 3 m)
Kontakta oss om du har frågor

För ytterligare upplysningar och priser är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se

Mer information finns på ledningskollen.se

  Sidan uppdaterades: