Priser fjärrvärme 2024

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger kring medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv. Därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå.

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger kring medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv Därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå. I erbjudandet ingår även full service med dygnet runt beredskap för våra kunder. Vi stärker nu vår egen produktionskapacitet med en utbyggnad av Munkegärdeverket som ska ge långsiktigt lägre driftkostnader och genomför stora moderniseringar och reinvesteringar i distributionsnät och kundcentraler under de kommande åren.

Kungälv Energi strävar efter att ha en kostnadsriktig prissättning på Fjärrvärmen och vi har tyvärr under året fått kraftigt ökade driftkostnader priser för bränslen (+70–100%) och ett nytt avtal för inköpt värme från Göteborg som ger oss kortare sommarperiod med riktigt låga produktionskostnader med spillvärme. För att behålla en kostnadsriktig prissättning så har vi därför förlängt perioden med vinterpris så att även oktober ingår. Vi har också två månader, maj och september, där vi har ett mellansäsongspris. Detta gör att vi kan undvika att höja priset ännu mer under vintersäsongen.

Vi har också fortsatt stigande räntor som påverkar våra fasta kostnader eftersom vi har mycket bundet kapital med vår nya investering i Värmeverket.

Sammantaget höjer vi därför fjärrvärmepriset med 12,7 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med 10,4 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 170 kr och energiavgiften höjs med 10,80 öre per kWh.

Energi och flödesavgifter Kungälv-Ytterby från 1 januari 2024

 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 12 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 10 % och förlängs med en månad (oktober).
 • En ny mellanprisperiod läggs till (maj och september).
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 är oförändrat men sommarprisperioden blir kortare (juni-augusti).
 • Flödesavgiften höjs med 10 %.

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl moms

 

Oktober-april

53,5 

101,8 

Öre/kWh

Maj och september

29,0 

101,8 

Öre/kWh

Juni-augusti

17,0

101,8 

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,83 

0

kr/m3

 

Fast och effektavgifter Kungälv-Ytterby från 1 januari 2024

 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 170 kr.
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 5 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 5 %.

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift per år

 

Rörlig Effektavgift per år

 

Villa

0-14

3 410 

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 969

kr/år exkl. moms

1 231

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

4 779

kr/år exkl. moms

1 194

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

8 397

kr/år exkl. moms

1 170

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

60 246

kr/år exkl. moms

962

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

139 227

kr/år exkl. moms

805

kr/kW

 

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser för Kode och Kärna

Kode och Kärna är så kallade närvärmenät som har en egen produktion av värme. Produktionen är baserad på förbränning av pellets som är en fossilfri biprodukt från sågverksindustrin. Som reserv och spetsbränsle används även några procent eldningsolja. Vi har under 2022 succesivt fasat ut alla fossila bränslen genom att vid nyinköp endast köpa fossilfria eldningsoljor (HVO). Den genomsnittliga höjningen för företagskunder i Kode-Kärna är 11,2 % och för villakund är den 10,4 %.

Energi och flödesavgifter Kode och Kärna från 1 januari 2024

 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 12 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 14 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 höjs med 14 %.
 • Flödesavgiften höjs med 10 %.

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl moms

 

November-april

65,3 

101,8 

Öre/kWh

Maj-oktober

57,8 

101,8 

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,83 

0

kr/m3

 

Fast och effektavgifter Kode och Kärna från 1 januari 2024

 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 170 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 5 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 5 %.

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift

 

Rörlig Effektavgift

 

Villa

0-14

3 410        

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 900

kr/år exkl. moms

858

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

4 050

kr/år exkl. moms

835

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

7 540

kr/år exkl. moms

811

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

42 320

kr/år exkl. moms

673

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

100 280

kr/år exkl. moms

557

kr/kW

  Sidan uppdaterades: