Utbyggnad av nytt kraftvärmeverk i Munkegärde

Nu börjar markberedningen för den nya miljövänliga produktionsanläggningen på Munkegärdeverket med mål att vara i drift till vintern 2023-2024. Markytor skapas för att ge utrymme åt pannan som ska installeras i den nya anläggningen bakom befintliga Munkegärdeverket.

Nu utökar vi kapaciteten

Syftet med projektet är att Kungälv Energi på medellång och lång sikt fortsatt ska producera trygg,
hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme till sina kunder – samt ge ett ekonomiskt överskott till kommunen och dess invånare. Projektet är i linje med kommunens lokala miljömål och kommer ge kunderna trygg, hållbar och kostnadseffektiv uppvärmning. Fjärrvärmen är en av kommunens viktigaste verksamheter för att uppfylla kommunens lokala miljömål och strategiska mål för att reducera klimatutsläppen. Produktionen är baserad på fossilfria bränslen och spillvärme – alltid med modern beprövad teknik.

Munkegärdeverket har idag två pannor som eldas med rena naturliga restprodukter från skogs- och trävaruindustri. Nu byggs en tredje panna med samma bränsle, vilket skulle öka kapaciteten med 50%.

Kungälv Energis fjärrvärme är en värmekälla som är både bekväm och trygg, och som för kundens del i stort sett sköter sig självt. Vi ser nämligen till att uppgradering av kapacitet, reserv och effektivitet sker kontinuerligt. När Kungälv växer och utvecklas kommer vi under de närmaste åren att få många nya kunder, och prognoserna visar att behovet av en lokal och trygg produktion kommer att öka under de närmaste tjugo åren. Därför planerar Kungälv Energi nu en utökad miljövänlig produktionsanläggning på Munkegärdeverket med målet att vara i drift till vintern 2023-2024.

100% fossilfri produktion

Vi är stolta över att ha en 100% fossilfri produktion av värmen i Kungälv och därmed kunna erbjuda våra
kunder ett av de mest klimatsmarta valen som finns att tillgå för uppvärmning.

  Sidan uppdaterades: