Utbyggnad av nytt kraftvärmeverk i Munkegärde

Nu utökar vi kapaciteten på Munkegärdeverket

Kungälv Energis fjärrvärme är en värmekälla som är både bekväm och trygg, och för kundens del i stort sett sköter sig självt. När Kungälv utvecklas kommer vi under de närmaste åren att få många nya kunder, och prognoserna visar att behovet av en lokal och trygg produktion kommer att öka under de närmaste tjugo åren. Därför planerar Kungälv Energi nu en utökad miljövänlig produktionsanläggning på Munkegärdeverket med målet att vara i drift till vintern 2023-2024.

Syftet med projektet är att Kungälv Energi på medellång och lång sikt fortsatt ska producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme till sina kunder – samt ge ett ekonomiskt överskott till kommunen och dess invånare. Projektet är i linje med kommunens lokala miljömål och kommer ge kunderna trygg, hållbar och kostnadseffektiv uppvärmning. Fjärrvärmen är en av kommunens viktigaste verksamheter för att uppfylla kommunens lokala miljömål och övriga strategiska mål. Produktionen är
baserad på fossilfria bränslen och spillvärme – alltid med beprövad teknik.

Munkegärdeverket har idag två pannor som eldas med rena naturliga restprodukter från skogs- och trävaruindustri. Planerna är nu att bygga en tredje panna med samma bränsle, vilket skulle öka kapaciteten med 50 %. Möjligheterna till utökad fossilfri elproduktion via kraftvärme undersöks också.

  Sidan uppdaterades: