Få energi från solen

Så fungerar solceller

Med solceller kan du bli självförsörjande när det gäller el. Din enda energikälla är solen, precis som den har varit i fyra miljarder år. Produkten, din el, är helt förnybar och utan utsläpp. Dessutom är det bekvämt med solpaneler. De är enkla och snygga att montera på de flesta tak och skötseln är på gränsen till obefintlig.

Med solceller blir du mindre beroende av elmarknaden, producerar allt eller det mesta av din egen el och sänker dina energikostnader. Det här är för dig som gillar Kungälv, solen, en bra affär och ett ovanligt bekymmersfritt liv.

Att komma igång

Vi hjälper dig med allt från planering och ansökning av bidrag till montering och byte av elmätare. Vi ser till att det funkar, helt enkelt.

Upplysande siffror

  • En solcellsanläggning på 40 kvadratmeter ger i snitt 6 000 - 7 000 kWh per år och kostar cirka 115 000 kronor, exklusive ställningskostnad.
  • Vi ger 25 års produktgaranti på solcellerna och 5 års garanti på omvandlaren. Därefter kan du inom 15 år köpa ny omvandlare till 50% rabatt.
  • Upp till 10.000 kWh betalar Kungälv Energi Nord Pools timspotpris plus 15 öre/kWh (2021) för din överskottsel om fastigheten ligger i Kungälvs kommun. Staten subventionerar 60 öre/kWh.

 

Skaffa solceller 

Så här går det till att skaffa solceller

 

1. Första kontakten

Vi har ett samtal kring ditt intresse och förväntningar på en eventuell solcellsanläggning. Samlar in de uppgifter som behövs för att kunna gå vidare och ge ett förslag.

2. Hembesök

Vi ses hos dig och tittar på hur solcellsanläggningen skall placeras, särskilda hänsyn, fotografering och måttagning. Vi diskuterar eventuella behov av bygglov och investeringsstöd.

3. Förslag/offert

Vi tar fram en offert till dig enligt de förutsättningar som vi gemensamt har kommit fram till.

4. Beställning

När vi har fått in din beställning av solceller tar vi fram en tidsplan för montering och installation hos dig.

5. Montage/installation

Solcellerna skall monteras, därefter dras solcellskabeln i huset till växelriktaren och sedan kopplas detta in i elskåpet. Vi monterar en nyckelfärdig solcellsinstallation. Vi ser också till att din elmätare byts mot en ny mätare som mäter både ingående och utgående el, det vill säga den el du köper och den du matar ut på elnätet.

6. Drift

Nu är solcellsanläggningen i drift och du gör egen el av solens strålar! Nu är det dags att se över elavtal om mikroproduktion så att du kan sälja tillbaka el till oss som du inte själv använder.

 

 

Vi köper din överskottsel

Om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder kan Kungälv Energi köpa överskottselen. Ersättningen på producerad el baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i.

Kungälv Energi betalar Nord Pools timspotpris plus 15 öre/kWh (2021) för din överskottsel upp till 10.000 kWh. Därutöver får du skattereduktion från Skatteverket för din överskottsproduktion. Vilket innebär att du får ersättning för den överskottsel som du matar in på nätet. Ersättningen i form av reducerad skatt är 60 öre/kWh för all el som matas in och max 18 000 kronor per år.

 

Prisexempel solcellsanläggning

För att du ska få en uppfattning om kostnad, storlek och takyta för just din solcellsanläggning har vi tagit fram några exempel nedan:

Lilla villan

Effekt: 2-3 kW vilket ger 2 000 - 3 000 kWh per år
Takyta: 15-20 kvadratmeter
Pris: Ca. 75 000 kr, exklusive ställningskostnad.

Medelstora villan

Effekt: 6-7 kW vilket ger 6 000 - 7 000 kWh per år
Takyta: 40-50 kvadratmeter
Pris: Ca. 115 000 kr, exklusive ställningskostnad.

Lantbruket eller företaget

Effekt: Från 10 kW vilket ger 10 000 kWh per år
Takyta: Från 60 kvadratmeter
Pris: Kontakta oss för offert

 

 

Regelverk
 
Får jag ROT-avdrag för installation av solceller?

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för ROT-avdrag samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Du kan heller inte ha ett hus som är nyare än 5 år om du ska vara berättigad ROT-avdrag.  

 

 

  Sidan uppdaterades: