Få energi från solen

Så fungerar solceller

Med solceller kan du bli självförsörjande när det gäller el. Din enda energikälla är solen, precis som den har varit i fyra miljarder år. Produkten, din el, är helt förnybar och utan utsläpp. Dessutom är det bekvämt med solpaneler. De är enkla och snygga att montera på de flesta tak och skötseln är på gränsen till obefintlig.

Med solceller blir du mindre beroende av elmarknaden, producerar allt eller det mesta av din egen el och sänker dina energikostnader. Det här är för dig som gillar Kungälv, solen, en bra affär och ett ovanligt bekymmersfritt liv.

Att komma igång

Vi hjälper dig med allt från planering och ansökning av bidrag till montering och byte av elmätare. Vi ser till att det funkar, helt enkelt.

Upplysande siffror

  • Vi ger 25 års effektgaranti på solcellerna och 5 års garanti på omvandlaren. Därefter kan du inom 15 år köpa ny omvandlare till 50% rabatt.
  • Kungälv Energi betalar Nord Pools timspotpris för din överskottsel.
  • Staten subventionerar med 60 öre/kWh i form av reducerad skatt för all el som matas in och max 18 000 kronor per år.

Vi hjälper dig njuta av solens energi

Att bli självförsörjande på el är inte så svårt. Allt man behöver är ett tak, prisvärda solceller och så solsken förstås. Klicka på länken nedan för att skaffa solceller.

 Skaffa solceller 

 

Så här går det till att skaffa solceller

 

1. Första kontakten

Vi har ett samtal kring ditt intresse och förväntningar på en eventuell solcellsanläggning. Samlar in de uppgifter som behövs för att kunna gå vidare och ge ett förslag.

2. Hembesök

Vi ses hos dig och tittar på hur solcellsanläggningen skall placeras, särskilda hänsyn, fotografering och måttagning. Vi diskuterar eventuella behov av bygglov och investeringsstöd.

3. Förslag/offert

Vi tar fram en offert till dig enligt de förutsättningar som vi gemensamt har kommit fram till.

4. Beställning

När vi har fått in din beställning av solceller tar vi fram en tidsplan för montering och installation hos dig.

5. Montage/installation

Solcellerna skall monteras, därefter dras solcellskabeln i huset till växelriktaren och sedan kopplas detta in i elskåpet. Vi monterar en nyckelfärdig solcellsinstallation. Vi ser också till att din elmätare byts mot en ny mätare som mäter både ingående och utgående el, det vill säga den el du köper och den du matar ut på elnätet.

6. Drift

Nu är solcellsanläggningen i drift och du gör egen el av solens strålar! Nu är det dags att se över elavtal om mikroproduktion så att du kan sälja tillbaka el till oss som du inte själv använder.

 

 

Vi köper din överskottsel

Om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder kan Kungälv Energi köpa överskottselen. Ersättningen på producerad el baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i.

Kungälv Energi betalar Nord Pools timspotpris för din överskottsel. Därutöver får du skattereduktion från Skatteverket för din överskottsproduktion. Vilket innebär att du får ersättning för den överskottsel som du matar in på nätet. Ersättningen i form av reducerad skatt är 60 öre/kWh för all el som matas in och max 18 000 kronor per år.

 

Prisexempel solcellsanläggning

För att du ska få en uppfattning om effekt och kostnad för just din solcellsanläggning har vi tagit fram exempel nedan:

Villan

Effekt: 9.8 kW vilket ger cirka 9 800 kWh per år.
Pris: cirka 156 000 kr efter skatteredution på 19,4%.

Lantbruket eller företaget

Effekt: Från 10 kW vilket ger 10 000 kWh per år.
Pris: Kontakta oss för offert.

Anmäl intresse här

 

 

Regelverk
 
Får jag ROT-avdrag för installation av solceller?

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för ROT-avdrag samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år.

 

 

 

Hur går ett ärende till och hur lång tid tar det?

När vi har tagit emot föranmälan från din elinstallatör så registrerar vi anmälan omgående. Vi hanterar sedan ärendena i turordning utifrån det datum som föranmälan registrerades. När ärendet påbörjas gör vi först en beräkning för att se om anslutningen är möjlig utan att vi behöver vidta några ombyggnationer eller andra förstärkningsåtgärder i elnätet. Denna beräkning måste ske före vi kan lämna ett installationsmedgivande. Vi behöver alltså säkerställa att elnätet har rätt och tillräcklig kapacitet för kunna hantera din produktion.

Om beräkningen visar att ombyggnation eller förstärkningsåtgärder behövs så behöver vi utföra dessa åtgärder före vi kan skicka ett installationsmedgivande. Detta kan innebära att du får vänta upp till ett år eller längre innan du får ett installationsmedgivande och kan ansluta din produktion. Om ombyggnation eller förstärkning behöver ske meddelar vi din installatör via e-post under förutsättning att alla kontaktuppgifter är ifyllda i föranmälan.

När vi har skickat installationsmedgivandet kan din installatör påbörja installationen och därefter skicka in färdiganmälan till oss. Din anläggning får i detta läge aldrig kopplas in på elnätet.

När vi har mottagit färdiganmälan från din installatör skickar vi ärendet vidare till vår entreprenadavdelning för byte av elmätare, omprogrammering eller besiktning av befintlig elmätare. Det beror på vad som krävs i just ditt fall. Vi har som ambition att få arbetet utfört inom 10 arbetsdagar. När vår entreprenadavdelning är klar kan du starta din produktion.

Tips! Kontrollera gärna så att elinstallatören har koll på att en elkopplare för solcellsanläggningen måste finnas på en åtkomlig plats. Detta är för att vi ska kunna jobba säkert på våra anläggningar i framtiden. Har ni koll på detta redan från start kommer det underlätta och förkorta processen att få igång dina solceller.

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: