Fjärrvärme runt hörnet

Kungälv Energi har idag tre områden där fjärrvärme eller närvärme produceras. Den största anläggningen ligger i Munkegärde och är ett kraftvärmeverk. Utöver detta finns närvärme i Kärna och Kode. Läs gärna mer om våra olika produktionsanläggningar här nedan.

Munkegärdeverket

Munkegärdeverket är beläget bredvid återvinningscentralen i Munkegärde. Här produceras idag både värme och el. Det bränsle som används är grot, bark och spån. Två stycken fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering producerar den största delan av den värme som försörjer Kungälvs kommun. Fastbränslepannorna är ångpannor som producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. Vid kalla dagar finns också två stycken pannor som eldas med bioolja att spetsa med.

Kärna

Kärna närvärmeanläggning består av en panna som eldas med pellets och en oljepanna som eldas med eldningsolja 1 vid behov.

Kode

I Kode utanför Kungälv ligger en närvärmeanläggning där en pelletspanna går som grundlast. Här finns även en oljepanna att spetsa med vid kalla dagar.

  Sidan uppdaterades: