Våra fjärrvärmeanläggningar

Kungälv Energi har idag fyra områden där fjärrvärme eller närvärme produceras. Den största anläggningen ligger i Munkegärde och är ett kraftvärmeverk. Utöver detta finns närvärme i Stället (Stålkullen), Kärna och i Kode. Läs gärna mer om våra olika produktionsanläggningar här nedan.

Munkegärdeverket

Munkegärdeverket är beläget bredvidåtervinningscentralen i Munkegärde. Här produceras idag både värme och el. Det bränsle som används är Grot, bark och spån. Två stycken fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering producerar den största delan av den värme som försörjer Kungälvs kommun. Fastbränslepannorna är ångpannor som producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. Vid kalla dagar finns också två stycken pannor som eldas med bioolja att spetsa med.

Solfångarfält

Strax nedanför Munkegärdeverket har vi ett fält med solfångare som med hjälp av solen värmer upp vatten som sedan växlas ut mot fjärrvärmenätet. Vi har nyligen bytt ut och samtidigt passat på att modernisera 331 stycken paneler som idag är i drift, vilket vi är mycket stolta och glada över. 

Stället (Stålkullen)

HVC Stålkullen är en närvärmeanläggning som försörjer närliggande bostäder med värme och varmvatten. Värmen produceras i två stycken pannor som eldas med pellets och en oljepanna som används som reserv och spetslast. Även här finns ett litet solfångarfält där solens värme tas tillvara och värmer upp systemet.

Kärna

Kärna närvärmeanläggning består av en panna som eldas med pellets och en oljepanna som eldas med eldningsolja 1 vid behov.

Kode

I Kode utanför Kungälv ligger en närvärmeanläggning där en pelletspanna går som grundlast. Här finns även en oljepanna att spetsa med vid kalla dagar.

  Sidan uppdaterades: