Vi vädersäkrar elnätet

För oss finns inget dåligt väder, bara anpassade lösningar som ser till att alltid få fram elen till våra kunder. Besluten handlar om att dimensionera upp kablar, gräva ner nätet och att tänka långsiktigt. I morgon kan platser som idag är skyddade vara hårt utsatta för naturens krafter. De senaste tio åren har vi vädersäkrat för över en kvarts miljard, och detta arbete fortgår hela tiden.

 

Användarmanual för elmätare

Alla i vårt elnät har en fjärravläst mätare som vi samlar in värden från varje dag. Detta är för att kunna fakturera kunderna för deras faktiska förbrukning och inte på uppskattade värden. För att kunna ha kontinuerlig kontakt med mätaren är det viktigt att mätaren är spänningssatt och inte avstängd på huvudbrytaren.

Det finns två typer av mätare som merparten av våra kunder har och båda dessa har en brytarfunktion inbyggd. Denna finns för att kunden själv ska kunna bryta sin eltillförsel när huset står tomt en längre tid utan att göra själva mätaren spänningslös.

Se vidare i användarmanualen för att få en utförligare beskrivning av hur brytarfunktionen kan manövreras och vad som visas i displayen.

Typ av mätare:

Användarmanual Kamstrup 382 M

Kamstrup 382M

Användarmanual Kamstrup 382 E

Kamstrup 382E

 

 

Innan du installerar solceller

Här är information om vad du bör tänka på innan du installerar solceller:

  • Du måste anmäla till ditt nätföretag att du tänker installera en solcellsanläggning.
  • När anmälan är godkänd av elnätsföretaget får du en bekräftelse.
  • Solcellsanläggningen skall installeras av behörig installatör.
  • Om du tänker sälja din överproduktion till elhandlare bör du kontakta dem för att få avtalsförslag.

Här kan du ladda ned broschyren Vind- solel från Elsäkerhetsverket som ger dig ytterligare information:

Broschyr Vind- solel från Elsäkerhetsverket

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se 

Byggström och tillfällig anläggning

Vi hyr ut byggströmcentraler för 25 A upp till 63 A och ordnar anslutning till elnätet. Du kan hyra centralen för längre eller kortare tid. Hyran är 25 kr/dygn inkl. moms. In- och urkoppling kostar 6125 kr inkl. moms. Våra byggcentraler håller hög kvalitet, är låsbara och försedda med jordfelsbrytare. I priset ingår även en elektronisk elmätare och transporter.

Längre kabeldragningar, vägövergångar osv kan vi utföra mot särskild ersättning.

Blankett för anslutning av elinstallation för tillfällig anläggning

Skulle du få problem med byggströmleveransen kan du kontakta oss på telefon 0303-23 93 00 eller via info@kungalvenergi.se.

Innan du gräver

Det finns alltid en risk att kablar i marken skadas när du tänker gräva, borra, spetta eller andra liknande markarbeten, det kan därför vara bra att gå in och kolla på ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet. På ledningskollen kan du se alla kablar som finns nedgrävda i marken.

Gör så här:
  1. Kontrollera om det finns kablar i det område du planerar att gräva, borra, spetta eller liknande.
  2. Beställ utstättning hos oss om det finns en kabel där du planerar att gräva. Kablarnas läge kommer att stakas ut med käppar eller markeras med gul färg alternativt lämnas måttsatt karta.
  3. Din beställning hanteras normalt inom 5 arbetsdagar.

Första utsättningen är kostnadsfri och gäller 1 månad från utförande. Tänk på att du ansvarar för att markörerna inte flyttas efter utsättning. En skadad kabel orsakar ofta problem för dig själv eller andra el-användare.

När du gräver med maskin

Vid maskinschakt gäller följande avstånd från kablar:

  • Längsgående schakt 1 m (vid tjäle 2 m)
  • Korsning av kabel 2m (vid tjäle 3 m)
Kontakta oss om du har frågor

För ytterligare upplysningar och priser är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se

Mer information finns på ledningskollen.se

Var med och påverka

Kom gärna med förslag och ideer till oss på Kungälv Energi.

Har du tankar och funderingar kring vårt elnät som du vill dela med dig av, i så fall har du här nedan möjlighet att direkt kontakta vår affärsområdeschef för elnät Henrik Karlsson.

Var med och påverka - Tyck till 

Övervakningsplan

Nätbolag är skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att vi handlar opartiskt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Vi på Kungälv Energi tar årligen fram en rapport som beskriver de åtgärder som vi vidtagit enligt övervakningsplanen. Den senaste versionen av årsrapporten kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Rapport övervakningsplan 2021

  Sidan uppdaterades: