Vi vädersäkrar elnätet

För oss finns inget dåligt väder, bara anpassade lösningar som ser till att alltid få fram elen till våra kunder. Besluten handlar om att dimensionera upp kablar, gräva ner nätet och att tänka långsiktigt. I morgon kan platser som idag är skyddade vara hårt utsatta för naturens krafter. De senaste tio åren har vi vädersäkrat för över en kvarts miljard, och detta arbete fortgår hela tiden.

 

Användarmanual för elmätare

Alla kunder i vårt elnät har en fjärravläst mätare som vi samlar in värden från varje dag. Detta är för att kunna fakturera kunderna för deras faktiska förbrukning och inte på uppskattade värden. För att kunna ha kontinuerlig kontakt med mätaren är det viktigt att mätaren är spänningssatt och inte avstängd på huvudbrytaren.

Det finns tre typer av mätare som merparten av våra kunder har och båda dessa har en brytarfunktion inbyggd. Denna finns för att kunden själv ska kunna bryta sin eltillförsel när huset står tomt en längre tid utan att göra själva mätaren spänningslös.

Se vidare i användarmanualen för att få en utförligare beskrivning av hur brytarfunktionen kan manövreras och vad som visas i displayen.

Typ av mätare:

Användarmanual Aidon

Användarmanual Kamstrup 382 M

Kamstrup 382M

Användarmanual Kamstrup 382 E

Kamstrup 382E

 

 

Innan du installerar solceller

Information om vad du bör tänka på innan du installerar solceller:

  • Du måste anmäla till ditt nätföretag att du tänker installera en solcellsanläggning.
  • När anmälan är godkänd av elnätsföretaget får du en bekräftelse.
  • Solcellsanläggningen skall installeras av behörig installatör.
  • Om du tänker sälja din överproduktion till elhandlare bör du kontakta dem för att få avtalsförslag.

Här kan du ladda ned broschyren Vind- solel från Elsäkerhetsverket som ger dig ytterligare information: Broschyr Vind- solel från Elsäkerhetsverket

Hur går ett ärende till och hur lång tid tar det?

När vi har tagit emot föranmälan från din elinstallatör så registrerar vi anmälan omgående. Vi hanterar sedan ärendena i turordning utifrån det datum som föranmälan registrerades. När ärendet påbörjas gör vi först en beräkning för att se om anslutningen är möjlig utan att vi behöver vidta några ombyggnationer eller andra förstärkningsåtgärder i elnätet. Denna beräkning måste ske före vi kan lämna ett installationsmedgivande. Vi behöver alltså säkerställa att elnätet har rätt och tillräcklig kapacitet för kunna hantera din produktion.

Om beräkningen visar att ombyggnation eller förstärkningsåtgärder behövs så behöver vi utföra dessa åtgärder före vi kan skicka ett installationsmedgivande. Detta kan innebära att du får vänta upp till ett år eller längre innan du får ett installationsmedgivande och kan ansluta din produktion. Om ombyggnation eller förstärkning behöver ske meddelar vi din installatör via e-post under förutsättning att alla kontaktuppgifter är ifyllda i föranmälan.

När vi har skickat installationsmedgivandet kan din installatör påbörja installationen och därefter skicka in färdiganmälan till oss. Din anläggning får i detta läge aldrig kopplas in på elnätet.

När vi har mottagit färdiganmälan från din installatör skickar vi ärendet vidare till vår entreprenadavdelning för byte av elmätare, omprogrammering eller besiktning av befintlig elmätare. Det beror på vad som krävs i just ditt fall. Vi har som ambition att få arbetet utfört inom 10 arbetsdagar. När vår entreprenadavdelning är klar kan du starta din produktion.

Tips! Kontrollera gärna så att elinstallatören har koll på att en elkopplare för solcellsanläggningen måste finnas på en åtkomlig plats. Detta är för att vi ska kunna jobba säkert på våra anläggningar i framtiden. Har ni koll på detta redan från start kommer det underlätta och förkorta processen att få igång dina solceller.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se 

Byggström och tillfällig anläggning

Vi hyr ut byggströmcentraler för 25A och uppåt och ordnar anslutning till elnätet. Du kan hyra centralen för längre eller kortare tid. Hyran för byggcentral med kapacitet upp till 63A är 54 kr/dygn inkl. moms. In- och urkoppling kostar 8500 kr inkl. moms. För anslutningar större än 63A kontakta oss för pris. Våra byggcentraler håller hög kvalitet, är låsbara och försedda med jordfelsbrytare. I priset ingår även en elektronisk elmätare och transporter.

Längre kabeldragningar och vägövergångar kan vi utföra mot särskild ersättning.

Blankett för anslutning av elinstallation för tillfällig anläggning

Skulle du få problem med byggströmleveransen kan du kontakta oss på telefon 0303-23 93 00 eller via info@kungalvenergi.se.

Innan du gräver

Det finns alltid en risk att ledningar skadas när du tänker gräva, borra, spetta eller andra liknande markarbeten, därför behöver du först ta reda på vad som finns i marken.

Gör så här:

Gå in på ledningskollen.se och beställ ledningsanvisning.

När du använder Ledningskollen skickas en fråga till alla ledningsägare i ditt område. Din beställning hanteras hos oss normalt inom 5 arbetsdagar och utförs inom 10 arbetsdagar från datum på inlämnat ärende.

Vid behov av ledningsanvisning kontaktar vi er om tid för utsättning. Första utsättningen är kostnadsfri och gäller 1 månad från utförande. Tänk på att du ansvarar för att utsättningen bevaras fram till arbetets start och under tiden arbetet pågår.

När du gräver med maskin

Vid maskinschakt gäller följande avstånd från ledningar:

  • Längsgående schakt 1 m (vid tjäle 2 m)
  • Korsning av ledning 2m (vid tjäle 3 m)
Kontakta oss om du har frågor

För ytterligare upplysningar och priser är du välkommen att kontakta vår kundservice 0303-23 93 00 ellerinfo@kungalvenergi.se

Mer information finns på ledningskollen.se

Var med och påverka

Kom gärna med förslag och ideer till oss på Kungälv Energi.

Har du tankar och funderingar kring vårt elnät som du vill dela med dig av, i så fall har du här nedan möjlighet att direkt kontakta vår affärsområdeschef för elnät Henrik Karlsson.

Var med och påverka - Tyck till 

Övervakningsplan

Nätbolag är skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att vi handlar opartiskt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Vi på Kungälv Energi tar årligen fram en rapport som beskriver de åtgärder som vi vidtagit enligt övervakningsplanen. Den senaste versionen av årsrapporten kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Rapport övervakningsplan 2024

Teknisk anvisning

För oss på Kungälv Energi, är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang för nyinstallation eller ändring av installation i elanläggning. Vi har därför utarbetat detta dokument, Teknisk anvisning Kungälv Energi, som förtydligar och kompletterar gällande regelverk. Vi använder sedan länge gemensamma regler i branschen för allt elarbete vad gäller utrymmen, tillgänglighet, teknik, dimensionering, märkning och administration med mera.

Teknisk anvisning Kungälv Energi kan du läsa genom att klicka på länken: Teknisk anvisning Kungälv Energi

 

  Sidan uppdaterades: