Organisation

Här nedan kan du få en överblick av Kungälv Energis organisationsstruktur.

Koncernen Kungälv Energi

Kungälv Energi AB

Elnät, samt all personal.

Kungälv Närenergi AB

Fjärrvärme, Stadsnät, Elproduktion (vind, sol), Elhandel, Försäljning solceller och batterier.

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB

Gatubelysning och Laddinfra.

Kungälv Energimarknad AB

Vilande bolag.

 

Organisation Kungälv Energi AB

  Sidan uppdaterades: