Vi har byggt Kungälvs första vindkraftverk

Vind får Kungälv att blomstra

Vindkraft är ingen nyhet. I tusentals år har vi använt den för att korsa världshaven och för att fiska. Väderkvarnar har malt säd eller pumpat vatten. Vinden har torkat våta kläder och regnsjuk mark. Men inte förrän nu har vi använt den till att driva ett vindkraftverk, Vindrosen. Vindros kallas ett diagram som visar hur vindriktningen varierar på en speciell plats.

Fakta om Vindrosen

Byggår 2014
Tillverkare GE (General Electric)
Modellnamn GE 2,85-103
Effekt 2,85 MW
Rotordiameter 103 meter
Navhöjd (tornhöjd) 98,3 meter
Nacellens vikt 83,5 ton
Bladen/vingarnas längd 50,2 meter
Totalhöjd 149,8 meter
Sveparean 8332 m2
Rotor-hastighet 4,7-14,8 rpm
Max hastighet vid vingspets 79,7 m/s (287 km/h)

  Sidan uppdaterades: