Priser för fjärrvärme från 1 januari 2023

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger kring medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv Därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå. I erbjudandet ingår även full service med dygnet runt beredskap för våra kunder. Vi stärker nu vår egen produktionskapacitet med en utbyggnad av Munkegärdeverket som ska ge långsiktigt lägre driftkostnader och genomför stora moderniseringar och reinvesteringar i distributionsnät och kundcentraler under de kommande åren.

Kungälv Energi strävar efter att ha en kostnadsriktig prissättning på Fjärrvärmen och vi har tyvärr under året fått kraftigt ökade driftkostnader priser för bränslen (+12%) och inköpt värme från Göteborg (+20%). Vi har också fortsatt stigande priser på material såsom stål samt komponenter och entreprenadverksamhet som påverkas av ökade drivmedelskostnader.

Sammantaget höjer vi därför fjärrvärmepriset med 6,9 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med 6,9 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 216 kr (inkl. moms) och energiavgiften höjs med 5,75 öre per kWh (inkl. moms).

 

Energi och flödesavgifter Kungälv-Ytterby
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 6,7 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 7,4 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 är oförändrat.
 • Flödesavgiften höjs med 7,4 %.

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl. moms

 

November-april

48,6

91,0

Öre/kWh

Maj-oktober

17,0

91,0

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,57

0

kr/m3

 
Fast och effektavgifter Kungälv-Ytterby
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 216 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 7,4 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 7,4 %.

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift

 

Rörlig Effektavgift

 

Villa

0-14

3 240

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 828

kr/år exkl. moms

1172

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

4 551

kr/år exkl. moms

1137

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

7 997

kr/år exkl. moms

1114

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

57 377

kr/år exkl. moms

916

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

132 597

kr/år exkl. moms

767

kr/kW

 

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser för Kode och Kärna

Kode och Kärna är så kallade närvärmenät som har en egen produktion av värme. Produktionen är baserad på förbränning av pellets som är en fossilfri biprodukt från sågverksindustrin. Som reserv och spetsbränsle används även några procent eldningsolja. Vi har under 2022 succesivt fasat ut alla fossila bränslen genom att vid nyinköp endast köpa fossilfria eldningsoljor (HVO).

Energi och flödesavgifter Kode och Kärna
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 6,7 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 7 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 höjs med 7 %.
 • Flödesavgiften höjs med 7,4 %.

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl moms

 

November-april

57,3

91,0

Öre/kWh

Maj-oktober

50,7

91,0

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,57

0

kr/m3

Fast och effektavgifter Kode och Kärna
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 216 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 7 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 7 %.

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift

 

Rörlig Effektavgift

 

Villa

0-14

3 240

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 760

kr/år exkl. moms

817

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

3 860

kr/år exkl. moms

795

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

7 180

kr/år exkl. moms

772

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

40 300

kr/år exkl. moms

641

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

95 500

kr/år exkl. moms

530

kr/kW

  Sidan uppdaterades: