Ledningsgrupp

 Karin Almgren

VD
Karin Almgren

Född 1969
Anställd 2017
Gymnasieingenjör
Ekonom, Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare anställningar:
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB

 Henrik Karlsson

Affärsområdeschef Elnät
Henrik Karlsson

Född 1973
Anställd 2015
Högskoleingenjör, elkraft och värmeteknik

Tidigare anställningar:
Fortum Distribution AB
Vattenfall Eldistrubution AB 

 Ola Thorson

Affärsområdeschef Värme
Ola Thorson

Född 1974
Anställd 2014
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare anställningar:
Avdelningschef, WSP Sverige AB
VD (och konsult), S.E.P. Scandinavian Energy Project AB
Handläggare, Energimyndigheten

Lisa Tegborg Deij

Affärsområdeschef Stadsnät
Lisa Tegborg Deij

Född 1971
Anställd 2013
Master of Business Administration, Barcelona European University
Fil. Magister Medie- och Kommunikationsvetenskap, Uppsala Universitet

Tidigare anställningar:
Idevio AB
UPC Broadband
Telenor AS
Nordic Satellite Broadcasting
Europeiska Kommissionen
Exportrådet

 Maria Lassing Malm

Chef Ekonomi/Administration
Maria Lassing Malm

Född 1968
Anställd 2008
Civilekonom, Växjö Universitet

Tidigare anställning:
PwC Göteborg, Auktoriserad revisor/Senior manager

 Lars Andersson

Marknadschef
Lars Andersson

Född 1963
Anställd 2010
Marknadsekonom. Gymnasieingenjör elkraft

Tidigare anställningar:
Marknadskommunikationschef SAKAB
Försäljningschef Sydkraft EcoPlus AB
Försäljningschef Hem El

 

 

 Karin Almgren

Affärsområdeschef Entreprenad
Karin Almgren

Född 1969
Anställd 2017
Gymnasieingenjör
Ekonom, Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare anställningar:
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB

  Sidan uppdaterades: