Ledningsgrupp

VD
Hans Larsson-Ljungblad

Född 1957
Anställd 2007
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare anställningar:
Fortum Distribution AB lokalnätschef Västkusten
VD för Gislaved Energi AB
VD för Gislaved Energiring AB
VD för Bredband i Gislaved & Gnosjö AB
Administrativ chef Varberg Energi AB

Övriga uppdrag:
Delägare i Ljungblad Pedagogik HB

 

Affärsområdeschef Elnät
Henrik Karlsson

Född 1973
Anställd 2015
Högskoleingenjör, elkraft och värmeteknik

Tidigare anställningar:
Fortum Distribution AB
Vattenfall Eldistrubution AB 

 

Affärsområdeschef Värme
Ola Thorson

Född 1974
Anställd 2014
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare anställningar:
Avdelningschef, WSP Sverige AB
VD (och konsult), S.E.P. Scandinavian Energy Project AB
Handläggare, Energimyndigheten

 

Chef Ekonomi/Administration
Maria Lassing Malm

Född 1968
Anställd 2008
Civilekonom, Växjö Universitet

Tidigare anställning:
PwC Göteborg, Auktoriserad revisor/Senior manager

 

Marknadschef
Lars Andersson

Född 1963
Anställd 2010
Marknadsekonom. Gymnasieingenjör elkraft

Tidigare anställningar:
Marknadskommunikationschef SAKAB
Försäljningschef Sydkraft EcoPlus AB
Försäljningschef Hem El

 

Affärsområdeschef Stadsnät och IT
Lisa Tegborg Deij

Född 1971
Anställd 2013
Master of Business Administration, Barcelona European University
Fil. Magister Medie- och Kommunikationsvetenskap, Uppsala Universitet

Tidigare anställningar:
Idevio AB
UPC Broadband
Telenor AS
Nordic Satellite Broadcasting
Europeiska Kommissionen
Exportrådet

 

Affärsområdeschef Entreprenad
Karin Almgren

Född 1969
Anställd 2017
Gymnasieingenjör
Ekonom, Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare anställningar:
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB

  Sidan uppdaterades: