Vi har under våren 2022 samarbetat med Chalmers Energiteknik

Vi vill tacka våra Masterstudenter, Benedikt Jahn och Nivit Mital för deras gedigna och intressanta arbete: Supporting Municipal Energy Transition through Modelling of Possible Future Energy Scenarios – A Case Study of Kungälv, Sweden

Kungälv Energi har under våren 2022 samarbetat med Chalmers Energiteknik kring ett examensarbete som använt energisystemet i Kungälv som fallstudie, idag och i framtiden. Syftet har varit att undersöka hur en framgångsrik omställning till hållbarhet och fossilfrihet kan åstadkommas med hjälp av storskaliga energilager för värme och el.

Arbetet har visat att kommuner och kommunala energibolag har förutsättningar att vara de viktigaste aktörerna för att ställa om till fossilfri energi för att klara av klimatmålen. Det krävs dock en fortsatt hög eller ökande andel ansluten fjärrvärme samt storskaliga värmelager, en djupare insikt om interaktionen mellan elektrisk energi och fjärrvärmeanvändning samt en aktiv planeringsprocess för kommunens energisystem.

  Sidan skapades: