Välkommen in i framtiden Västra gatan

Nu är vi nästan klara med våra schaktarbeten längs Västra gatan

Vecka 40 kommer arbeten startas med att schakta över fiberrör till de fastigheter som ligger på andra sidan trottoaren med jämna husnummer.

Samtidigt pågår planeringen med att fiberansluta alla er som tecknat avtal för fiber.

 

Mer information hittar du på områdessidan för Västra gatan: 

Mer info

  Sidan skapades: