Regeringen avsätter närmare 7 miljarder kronor till en elpriskompensation

Regeringen avsätter närmare 7 miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor. Förslaget träffar över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige. 
– Det är en exceptionell situation, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Så ska elpriskompensationen funka

  • De elkunder som använder över 2 000 kilowattimmar el per månad ska kunna få ekonomisk kompensation. I praktiken handlar det om villa- och småhusägare som har eluppvärmda hus.
  • Det handlar om 2 000 kronor per månad under december-februari, alltså totalt 6 000 kronor.
  • Hushållen ska inte behöva ansöka om pengarna. I stället ska utformningen av stödet utvecklas i samråd med elnätsbolagen, myndigheter och riksdagen, enligt regeringen.
  • När stödet betalas ut är oklart – samtal sker nu mellan de berörda aktörerna och detaljerna i ersättningen kommer enligt plan vara klara från regeringen inom två veckor.

För mer information: www.regeringen.se

 

  Sidan skapades: