Nya elnätspriser från 12 september 2023

Elöverföringsavgiften lämnas oförändrad för abonnemang med mätarsäkring 16 A till 63 A. Elöverföringsavgiften för effekttaxa ändras till 11,5 öre/kWh exkl. moms.

Fast avgift inkl. moms ändras enligt följande:

Mätarsäkring (Ampere)

Höjning kr/år                 

Fast avgift kr/år

16A (Lägenhet)                       

175                                    

2069

16A                                           

307                                   

3638

20A                                         

357                                   

4194

25A                                         

450                                    

5331

35A                                         

612                                  

7231

50A                                         

863                                  

10219

63A                                         

1088                                     

12838

 

För effektabonnemang gäller följande exkl. moms:

Fast avgift för effekttariff lågspänning höjs till 11 510 kr per år och effektavgift lågspänning höjs till 118 kr/kW i månaden. Fast avgift för effekttariff högspänning höjs till 20 910 kr per år och effektavgift högspänning höjs till 93 kr/kW i månaden. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Orsak till höjning:

Orsak till prisjusteringarna är att investeringstakten är hög för att förbättra elnätet.

  Sidan skapades: