Nya elnätspriser från 1 januari 2024

Elöverföringsavgiften lämnas oförändrad för abonnemang med mätarsäkring 16 A till 63 A. 

Fast avgift inkl. moms ändras enligt följande:

Mätarsäkring (Ampere)

Höjning kr/år                 

Fast avgift kr/år

16A (Lägenhet)                       

169                                    

2238

16A                                           

300                                   

3938

20A                                         

344                                   

4538

25A                                         

438                                   

5769

35A                                         

594                                  

7825

50A                                         

837                                  

11056

63A                                         

1050                                   

13888

 

För effektabonnemang gäller följande exkl. moms:

Fast avgift för effekttariff lågspänning höjs till 12 500 kr per år och effektavgift lågspänning höjs till 127 kr/kW i månaden. Fast avgift för effekttariff högspänning höjs till 23 000 kr per år och effektavgift högspänning höjs till 104 kr/kW i månaden. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Orsak till höjning:

Orsak till prisjusteringarna är bland annat elektrifieringen av samhället som kräver en ökad investeringstakt för att förbättra vårt elnät.

  Sidan skapades: