Nya elnätspriser från 1 januari 2022

Elöverföringsavgiften 20,8 öre/kWh inkl. moms är oförändrad för abonnemang med mätarsäkring 16 A till 63 A. Elöverföringsavgiften för effekttaxa 9,5 öre/kWh exkl. moms är också oförändrad.

Fast avgift inkl. moms ändras enligt följande:

 

Mätarsäkring (Ampere)         Höjning kr/år                     Fast avgift kr/år

16A (Lägenhet)                       125                                     1738

16A                                           218                                     3056

20A                                          250                                    3519

25A                                          319                                     4475

35A                                          431                                     6069

50A                                          612                                     8581

63A                                          769                                     10 775

 

För effektabonnemang gäller följande exkl. moms:

Fast avgift för effekttariff lågspänning höjs till 9 500 kr per år och effektavgift lågspänning höjs till 103 kr/kW i månaden. Fast avgift för effekttariff högspänning höjs till 17 000 kr per år och effektavgift högspänning höjs till 81 kr/kW i månaden. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Orsak till höjning:

Svenska Kraftnät genomför en förändring av tarifferna i transmissionsnätet. Förändringarna innebär att uttagskunder i norra Sverige får en lägre tariff, medan uttagskunder i söder får en högre tariff. Prishöjningarna i transmissionsnätet vidareförs till Kungälv Energi genom regionnätstariffen.

Även en kraftig expansion i Kungälvs kommun och stora investeringar för att få ett framtidstryggt elnät medför ökade kostnader.

Energiskatt

Energiskatt från 1 januari 2022 är 36 öre/kWh och läggs på elnätsavgiften.

 

  Sidan skapades: