Förändringar i vår bolagsstruktur

Att bedriva Elnätsverksamhet regleras i Ellagen. På grund av en förändrad EU-lagstiftning (Clean Energi Package/ Ren energi) har Ellagen uppdaterats. Lagförändringen innebär att från och med 1 januari 2024 får bolag som bedriver Elnätsverksamhet enbart ha nätverksamhet inom sin juridiska person. Förändringen medför att Kungälv Energi AB inte får ha någon form av produktion eller Laddinfrastruktur i samma bolag som Elnätsverksamheten.

Fjärrvärme- och Stadsnätsverksamhet kommer att övergå till dotterbolaget Kungälv Närenergi AB. Gatubelysning och Laddinfrastruktur kommer att övergå till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB.

För er som redan är befintlig kund eller leverantör till Kungälv Närenergi AB medför detta inga förändringar.

 

Verksamhet i Kungälv Energis bolag från 1 januari 2024

 

 

 

  • Kungälv Energi AB, organisationsnummer 556083–2064 – Elnät
  • Kungälv Närenergi AB, organisationsnummer 556805–6641 - Elhandel, Elproduktion, Fjärrvärme & Stadsnät
  • Kungälv Energi Entreprenad och Service AB, organisationsnummer 559397–5468 - Gatubelysning & Laddinfrastruktur

Nya kontonummer och elektronisk fakturaadress enligt följande:

Fjärrvärme- och Stadsnätsverksamhet

Kungälv Närenergi AB (556805-6641), BG 636-9128/ PG 4 798 104-8/
narenergi@kungalvenergi.se

Gatubelysningen och Laddinfrastruktur

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468), BG 5942-3731/ PG 4821203-9/
entreprenadservice@kungalvenergi.se

  Sidan skapades: