Framtidstryggt och kostnadseffektivt elnät

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att elnätsavgifterna i Kungälv ligger under medel i Sverige sedan många år tillbaka. Detta är vi givetvis mycket stolta över då vi arbetar aktivt med att hålla en prisbild som är jämn och förutsägbar till våra kunder. Att inte ta ut mer avgifter än nödvändigt och vara prisvärda är en självklarhet.

Samma undersökning visar också att vi placerar oss allt bättre varje år och är nu på plats 82 av 290 vilket vi ser som en framgång med tanke på de lokala förutsättningar vi har med ett lansbyggds och kustnära elnät.

Vi ser dock ett behov av en justering av vissa elnätsavgifter på grund av en hög grad nybyggnation i Kungälvs kommun och stora investeringar för att få ett framtidstryggt elnät.

Vill du ha mer information om våra priser klicka på länken nedan:
Elnätsavgifter från den 1 januari 2019

  Sidan skapades: