Ett fiberrikare liv på Marstrandsön

Nu är arbetet med att gräva ner fiber i full gång på Marstrandsön. Under projektet så kommer vi att förlägga ny kanalisation för fiberkablar. Det gamla stamnätet i fiber kommer till stora delar att bytas ut och säkras upp för en bättre och säkrare leverans för både gamla och nya kunder. Vi kommer också att byta ut kablarna i marken för gatubelysningen. Samtidigt kommer också Vattenfall att förbättra elnätet. Arbetet med schakten beräknas vara klart i slutet av 2021.

Håll dig uppdaterad om projektet på vår områdessida för Marstrandsön, http://stadsnat.kungalvenergi.se/anslut/21745

På bilden från Silverpoppeln på Marstrandsön har nu Elkraftteamet Väst påbörjat schakten.

Foto: Elkraftteamet Väst AB

  Sidan skapades: