Vanliga frågor

Tyvärr hittade vi inget resultat

Nedan visas de vanligaste frågorna från varje kategori. Hittar du inte svaret här så prova att söka!

Elnät
Jag ska flytta, vad behöver jag göra?

Du behöver säga upp ditt befintliga elnätsavtal. Detta kan du göra direkt här på hemsidan, formuläret för detta hittar under Uppsägning av elabonnemang.

Ska du flytta in i en ny bostad måste du anmäla dig som ny nätkund på anläggningen. Även detta kan du göra direkt på vår hemsida, formuläret för detta hittar du under Anmälan av elabonnemang.

Vill du hellre säga upp eller anmäla dig via en blankett är du alltid välkommen att ringa oss på 0303-23 93 00 så skickar vi en blankett till dig.

Hur får elhandlaren redan på mina mätaravläsningar och min förbrukning?

Varje gång vi läser av din elmätare eller får in en ny avläsning till oss så sänder vi detta vidare till din elhandlare/elleverantör.

Vad menas med elöverföringsavgift?

Vår faktura består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen kallas för elöverföringsavgift och baseras på hur många kwh som du förbrukar. Ju större årsförbrukning du har desto mer får du betala i elöverföringsavgift.

Fjärrvärme
Om vi går med och blir ”fast” i fjärrvärmen, så höjer ni väl priset när alla är anslutna?

Man är aldrig ”fast” i fjärrvärmen. Det är fullt möjligt att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader.

Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företagen har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än de som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Vad händer med utrustningen om man väljer att avsluta sitt avtal med Kungälv Energi AB?

Kungälv Energi AB äger utrustningen och tar kostnadsfritt bort den efter uppsagt avtal.

Hur ser den typiske fjärrvärmekunden ut?

Den typiske fjärrvärmekunden är en fastighetsägare till ett flerfamiljshus i en svensk mellanstor tätort. Men bland våra kunder finns allt från stora industrier, skolor och sjukhus till familjer i egen villa.

Stadsnät
Vad är en anslutningspunkt?

Anslutningspunkt avser den punkt där Kungälv Stadsnäts Fiberanslutning avslutas hos Kund. Om inget annat avtalats gäller anslutningspunkt för:

  • Villor vid tomtgräns
  • Flerfamiljsfastighet i källarutrymme
  • Företagsfastigheter vid tomtgräns 
Vad är fiberoptik?

Fiberoptik är ett optiskt system för dataöverföring där data skickas i form av ljus. Kapaciteten i fibern är i närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Fiberoptiken lever upp till framtidens krav på kapacitet och är myntat som framtidens teknik.

Vad betyder Gbit/s?

Gbit/sek avser hastighet för dataöverföring och utgör 1000 Mbit/s.