Presentation av Fjärrvärmens lokala miljövärden för år 2018

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009.

Värmemarknadskommittén, VMK, har i en överenskommelse enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv. I VMK ingår förutom fjärrvärmebranschen, kundorganisationerna HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO och Hyresgästföreningen. Miljövärdena presenteras årligen per fjärrvärmenät och samlat för hela branschen. Miljövärdena ska endast användas i ett bokföringsperspektiv, det vill säga för att beräkna historiska utsläpp i miljöredovisning.

De lokala miljövärdena räknas fram baserat på överenskommelsen i VMK. Enligt överenskommelsen används emissionsfaktorer från Naturvårdsverket och Miljöfaktaboken. Dessa källor har valts för att de är kvalitetssäkrade och vedertagna.

Viktigt att komma ihåg är att detta är preliminära siffror för 2018.

Klicka här för att läsa Miljörapport för fjärrvärme i Kungälv 2018

 

  Sidan skapades: