Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Nu flyttar vi alla våra kunder

Nu byter vi till ett nytt och bättre kundinformationssystem, CST/Zynergy, för att även i framtiden kunna behålla en hög servicenivå till dig som kund. Ett kundinformationssystem hanterar bland annat fakturor och mätvärden. Bytet kan medföra att handläggningstiden när du kontaktar oss kan bli något längre än vanligt under de kommande tre veckorna.

Jobba hos oss - Nu söker vi fyra nya medarbetare

Kungälv Energi AB är ett kommunägt bolag med verksamhet inom eldistribution, elhandel, fjärrvärme, elproduktion, fiber och gatubelysning. Vi är idag 80 anställda och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att kunna bidra till kommunens attraktionskraft för boende och näringsliv. Nu söker vi fyra nya medarbetare.

Bo kustnära i Kungälv

Det finns en stor efterfrågan av att bo kustnära i Kungälv och alltfler sommarboenden byggs om till åretruntboende. Detta ställer högre krav på infrastruktur som till exempel avlopp, vatten, fiber och elnät.