Kungälv Energi - Borta bra men lokal el bäst

Din drivkraft. Alldeles runt hörnet.

Nyheter Fler nyheter 

Energiskatten har flyttat

Denna månaden är det många som får sin första faktura sedan flytten av energiskatten till elnätsbolaget som skedde 1 januari 2018. Om du får el och elnätsavgift på samma faktura märker du antagligen ingen förändring. Får du däremot olika fakturor kommer fakturan från din elhandlare vara lägre och elnätsfakturan högre. Flytten av skatten innebär alltså inte några ökade kostnader för dig som kund.

Hyr din egen sol

Vi planerar att bygga 1 000 solcellspaneler på Munkgärdefältet som ska hyras ut till våra kunder. Det innebär att alla kan få sin energi från solen, inte bara villaägare och företagare, utan även de som bor i lägenhet och de som inte har ett hus lämpligt för solpaneler. Över 100 personer har redan anmält sitt intresse och installationen kan förhoppningsvis påbörjas redan i år. Man kan teckna upp till 80 procent av sin årsförbrukning och vi garanterar 280 kWh/panel och år.

Internet of things

Internet of things är föremål som har försetts med sensorer och internetuppkoppling för att kunna kommunicera med varandra och utbyta data. I december satte vi upp den första sensorn på Åsebergsmasten som ett första steg i utvecklingen av att göra Kungälv till en smartare stad!