Prisvärd och 100% fossilfri värme

Kungälv Energi har sedan 2014 varit gynnade av omvärldsfaktorer såsom låg ränta och sjunkande bränslepriser och har därför arbetat ambitiöst med att investera i kundanläggningar och fjärrvärmenät utan att höja priserna på fjärrvärme.

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger under medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv och därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå samt god service som ingår i priset.

Att vi går åt rätt håll i vårt aktiva arbete med att vara prisvärda visar även samma undersökning som placerar kommunerna i rangordning. Kungälv placerar sig allt bättre varje år och är nu på plats 108 av 290 vilket vi ser som en framgång med tanke på de lokala förutsättningar vi har.

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen

Nu ser vi dock att bränslepriserna på våra fossilfria skogsbränslen stiger igen och vi höjer därför fjärrvärmepriset med ca 1 % för en genomsnittskund bland företagskunderna, se prislista. Villakunderna påverkas inte i nuläget.

  Sidan skapades: