Vi kommer utföra flygbesiktning av högspänningsledningar

Flygbesiktningen kommer att ske under vecka 23. Besiktningen kommer att genomföras för att upptäcka eventuella okända skador och för att förebygga framtida fel på ledningarna.

Besiktningen kommer att ske med hjälp av helikopter på låg höjd och vi ber er därför att ha överseende med eventuella störningar i samband med detta.

Avisering till kunder som har anmält sig till vår SMS-avisering kommer att få meddelande på morgonen innan start för besiktning.

  Sidan skapades: