Varför så högt elpris?

December har gett nya rekordpriser på elmarknaden i Sverige, med höga noteringar för såväl systempriset som elpriset. Den 6 december noterades till exempel ett timpris på 6,26 kronor per kWh i våra två sydligaste elområden.

Kungälv Energis rörliga elpris är ett månadsmedel och för december blev priset 242,80 öre/kWh inkl. moms. Tyvärr ser det höga elpriset ut att hålla i sig även under januari 2022.
Om möjligt rekommenderar vi därför inte att man binder sitt elavtal till ett fast elpris just nu utan istället inväntar våren då elpriserna ser ut att falla på elmarknaden.

Vad är det som händer?

Många faktorer som påverkar elpriset har bidragit, lägre temperaturer, mindre vindkraftsproduktion än beräknat, underskott i vattenmagasinen, höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el bidrar alla till en prishöjande effekt på elmarknaden.

Framför allt är de ovanligt höga bränslepriserna i Europa på kol, olja och naturgas som drar upp elpriset, påverkar gör också begränsningar i elnätens kapacitet i Sverige, att föra elen från norr till söder.

Dessutom har vi så här års också som störst uppvärmningsbehov vilket bidrar till en högre elkostnad.
Vad kan man själv göra för att påverka och försöka minska sin egen elkostnad?

Här kommer några tips
  1. Sänk inomhustemperaturen med en grad och spara 5 % av energianvändningen.
  2. Duscha med ett snålspolande munstycke för att spara på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
  3. Ersätt tätningslister runt fönster och dörrar när de börjar bli gamla.
  4. Byt ut gamla lampor mot LED lampor, och släck när ljuset inte behövs.
  5. Ta bort laddare från väggkontakter när de inte används.
  6. Ställ in rätt temperatur i kyl (+4 grader) och frys (-18 grader) så håller maten längre och du sparar energi.
  7. Tvätta i 40 grader så kan du spara nästan hälften av energin som annars går åt vid 60 grader.
  8. Diska inte för hand, låt diskmaskinen göra jobbet så sparar du både tid och energi.
  9. Ta hjälp av energimärkningen på varor när du ska köpa nytt.

Är du orolig?

Kontakta gärna vår kundservice för att diskutera elmarknaden eller ditt elavtal, vill du få oberoende rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar Konsumenternas energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se

Länktips

Vill du ha koll på elmarknaden gå in och hitta mer information på Nord Pool market data

Mer information om råvarupriser hittar du på Nasdaq Commodities

 

 

 

  Sidan skapades: