Ulvesund får nytt el- och fibernät

Pågående projekt i Ulvesund med byggnation av el- och fibernät går enligt tidplan. En stor del av schaktarbetena är nu klara och det återstår bara mindre och kortare schakter. Under höst och vinter kommer fibertekniker arbeta i området och vi kommer även att ha ett par planerade avbrott för att koppla in nya stationer, berörda kunder kommer att bli informerade innan.

Måldatum för att ha driftsatt samtliga fiberkunder är februari 2020.

Vid frågor kontakta vår projektledare: Niklas Johansson, tel. 0303-23 93 00 eller info@kungalvenergi.se.

  Sidan skapades: