Ska du arbeta eller studera hemifrån under den närmsta tiden?

Kungälv Energi Stadsnät är väl rustat för att klara ett ökat kapacitetsutnyttjande.
Under två års tid har vi utfört stora uppgraderingar i fibernätet på Kungälvs landsbygd, kunder har fått ny utrustning och mer fiber har tillförts till nätet.

Vi är nu i slutfasen av detta arbete och de sista områdena uppgraderas under våren. De planerade avbrotten i dessa områden är nödvändiga för att göra fibernätet redo för ett allt högre kapacitetsutnyttjande.

Kungälv Energi Stadsnät övervakas kontinuerligt och vi uppgraderar förbindelser där vi ser en hög utnyttjandegrad. Samtidigt har vi förberett oss för att lösa de eventuella kapacitetsproblem som skulle kunna uppstå. Du som användare ska inte märka av det nu ökande trycket på Stadsnätet utan kunna fortsätta arbeta, studera och roa dig med nätet.

Nedan kan du se ett exempel på hur vi kan se trender och utnyttjanden i nätet. I detta fall är det nätet i Kärna, bilden visar utnyttjande i mbit/s jämfört med maximal bandbredd. 

  Sidan skapades: