Så kan Västra Götaland nå bredbandmålen snabbare

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Enligt ny statistik från Post- och telestyrelsen saknar fortfarande 21 procent av befolkningen i länet tillgång till fiber. På landsbygden är motsvarande siffra 37 procent. Nu efterlyser de kommunala stadsnäten i Västra Götaland regelförenklingar och ytterligare nationella stödmedel för att kunna slutföra de kvarstående hushållen och företagen.

Sverige har tagit stora kliv framåt i sin digitalisering under de senaste veckorna i och med den pågående coronakrisen. Det har konstaterats av bland annat Skolverket. Tack vare bredbandsutbyggnaden har både elever och arbetstagare kunnat fortsätta sin utbildning eller sitt arbete när gymnasieskolor och arbetsplatser stängts.

- Men för alla de som fortfarande saknar en snabb bredbandsuppkoppling har det digitala glappet blivit mer påtagligt. Just därför måste vi öka takten i bredbandsutbyggnaden så att alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter på lika villkor, säger Lars Wessman, ordförande i Västlänk, som sammansluter kommunala bredbandsaktörer i Västra Götaland.
De kommunala bredbandsaktörerna, stadsnäten, har stått för en stor del av bredbandsutbyggnaden i länet. För att kunna öka takten i bredbandsutbyggnaden efterfrågas nu:

  • Regelförenklingar som gör det möjligt för kommuner att samverka inom bredbandsområdet över kommungränserna.
  • Ytterligare nationella stödmedel. Västra Götaland hade tur och blev ett av fyra län i Sverige som fick ta del av årets stöd. Från och med 2021 väntas dock inga ytterligare nationella stödmedel till bredbandsutbyggnaden i länet.
  • Nya stödregler. I dag premieras stora projektområden vid utdelning av bredbandsstöd. Regelverket måste lättas upp så att även enstaka anslutningar kan stödfinansieras. På så sätt kan även de hushåll som ligger utanför stödområden kunna anslutas till en rimlig anslutningsavgift.

De nationella bredbandsmålen slår fast att Sverige ska vara helt uppkopplat senast 2025. Med hjälp av enklare regelverk och ytterligare stödmedel räknar stadsnäten i länet med att de kan öka utbyggnadstakten under kommande år.

- De kommuner som har egen bredbandsverksamhet har god möjlighet att själva påverka utbyggnaden. Vår förhoppning är det ska komma regeländringar som möjliggör att stadsnäten kan bidra till utbyggnaden även i de kommuner som i dag saknar egen bredbandsverksamhet, säger Lars Wessman.

Om Västlänk

Västlänk är ett samarbete mellan stadsnät i Västra Götaland. Ett stadsnät är en lokal och/eller regionalt etablerad aktör som äger och tillhandahåller en robust och operatörsneutral digital infrastruktur. Samtliga stadsnät äger fiberinfrastruktur och allt fler erbjuder också trådlösa IoT-nät. Stadsnätens roll är att tillhandahålla den infrastruktur som det digitala samhället kräver för att kunna erbjuda robusta, tillförlitliga och säkra tjänster. Så gott som alla stadsnät är kommunägda. I Västra Götaland finns det stadsnät i 38 av länets kommuner. I Kungälvs kommun är det Kungälv Energi som driver stadsnätet.

 

  Sidan skapades: