Nya och gamla Ytterbybor kan värma sig med 100% fossilfri fjärrvärme!

Vi påbörjar nu i maj ett stort utbyggnadsprojekt som syftar till att knyta ihop fjärrvärmenätet i Ytterby (Stället) med Ytterby centrum och därmed med hela Kungälvs tätort. Syftet är att säkra upp en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning med ett fossilfritt alternativ. Genom utbyggnaden mångdubblas kapaciteten i området och vi kan säga ja till alla nya förfrågningar i Nordtag och i Björkås med mera. Den pelletseldade värmecentralen som sedan 20 år förser Stället med fjärrvärme kommer att avvecklas när allt är klart.

Arbetet kommer att pågå i etapper som återställs efter hand och vi startar vid Sparråsvägen och går via en gång- och cykelbana ner mot Bronsåldersgatan, därefter via gräsytor söder om ridhuset upp mot Björkås och Hällebergsgatan. Från andra hållet kommer vi att starta parallellt och gå från Ytterbyskolan, under järnvägen upp mot Hällebergsgatan där de två arbetslagen möts. Allt planeras vara klart i september 2020.

För uppdaterad information om trafikläget i området, klicka här.

  Sidan skapades: