Ledningsröjning

Vi kommer under våren att genomföra ledningsröjning på vårt luftledningsnät för att få ännu säkrare leveranser till våra kunder. Arbetet kommer att utföras av extern entreprenör med start från vecka 6. 
Det aktuella röjningsområdet är markerat på kartan. Klicka här för större karta

Har du frågor eller funderingar kring arbetet med ledningsröjningen, kontakta gärna oss på 
telefon: 0303-23 93 00 eller e-post: info@kungalvenergi.se.

  Sidan skapades: