Kommunfullmäktige positiva till en ny 100% fossilfri produktionsanläggning i Munkegärde

Ny 100% fossilfri produktionsanläggning i Munkegärde blir en investering på 160 miljoner.

Kungälv växer och utvecklas, och för oss på Kungälv Energi innebär det inte bara fler invånare – utan också fler kunder. Därför behöver vi bygga ut vår nuvarande verksamhet på Munkegärdeverket så att vi ska kunna tillgodose dagens såväl som morgondagens kommuninvånare med hållbar, miljövänlig och 100 % fossilfri energi.

Utbyggnaden består av en skogsbränsleeldad hetvattenpanna i Munkegärdeverket. Idag har verket två flispannor, och i och med utbyggnaden av ytterligare en panna kan vi öka den totala kapaciteten med 50 %. Projektet är i linje med kommunens lokala miljömål och målet är att det ska stå klart vintern 2023/2024.

Fjärrvärme är ett tryggt och miljövänligt alternativ där bland annat restprodukter från skogsavverkning används för att minimera påverkan på miljön. Det betyder att den som använder fjärrvärme är en miljöhjälte – helt utan ansträngning.

  Sidan skapades: