Kommunens energirådgivning kommer att skötas i samarbete med Göteborgs stad

Kommunens energirådgivning kommer från och med 1 september att skötas i samarbete med Göteborgs stad. På detta viset får kommuninvånarna tillgång till fler rådgivare än idag.

I Göteborg jobbar åtta personer med energi- och klimatrådgivning. De har dessutom kompetens på flera olika områden. Det här ökar tillgängligheten och kvaliteten på rådgivningen.

Läs mer om kommunens energirådgivning här. 

  Sidan skapades: