Klagomålsinformation mot elhandlare

En övervägande majoritet av de ca 140 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader.

I listan kan du se information om vilka företag som de 12 senaste månaderna har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har. Klagomålslistan sorteras utifrån antalet klagomål, vilket innebär att det företag som ligger högst upp på listan har genererat flest klagomål under de senaste 12 månaderna.

För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. För att hamna på klagomålslistan måste det enskilda företaget genererat minst 50 klagomål till Energimarknadsbyrån under de senaste 12 månaderna. Listan uppdateras varje kvartal.

Klagomålen på företagen i listan kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Mer information om klagomål och vägledning, www.energimarknadsbyran.se

  Sidan skapades: