Svarta listan: Klagomål mot elbolag

En övervägande majoritet av de ca 140 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader. Nedan kan du se information om vilka företag som de 12 senaste månaderna har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har. För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Listan uppdateras varje kvartal.

Klagomålen på företagen i listan kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Här är listan med elbolagen med mest klagomål:
  • Stockholms elbolag: Många klagomål under lång tid
  • Förvaltningsel: Många klagomål under lång tid
  • Nordic green energy: Många klagomål under lång tid
  • Fi-nergy: Många klagomål under lång tid

Mer information om klagomål och vägledning, www.energimarknadsbyran.se

  Sidan skapades: