Klagomål mot elbolag

En övervägande majoritet av de ca 140 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det finns stora skillnader. I listan kan du se de 6 elbolag som har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har de senaste 12 månaderna.

För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Klagomålen på företagen i listan kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör. Två av bolagen som toppar listan är Stockholms elbolag och Göta energi.

Här är listan med elbolagen med mest klagomål:
  • Stockholms elbolag: Många klagomål under lång tid
  • Göta energi: Många klagomål under lång tid
  • Nordic green energy: Många klagomål under lång tid
  • Axilia: Många klagomål under lång tid
  • Nordisk krafthandel: Många klagomål under lång tid
  • Fi-nergy: Många klagomål under lång tid

För mer information, www.energimarknadsbyran.se

  Sidan skapades: