Justering av fjärrvärmepriser från 1 januari 2023

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger kring medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv Därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå. I erbjudandet ingår även full service med dygnet runt beredskap för våra kunder. Vi stärker nu vår egen produktionskapacitet med en utbyggnad av Munkegärdeverket som ska ge långsiktigt lägre driftkostnader och genomför stora moderniseringar och reinvesteringar i distributionsnät och kundcentraler under de kommande åren.

Kungälv Energi strävar efter att ha en kostnadsriktig prissättning på Fjärrvärmen och vi har tyvärr under året fått kraftigt ökade driftkostnader priser för bränslen (+12%) och inköpt värme från Göteborg (+20%). Vi har också fortsatt stigande priser på material såsom stål samt komponenter och entreprenadverksamhet som påverkas av ökade drivmedelskostnader.

Sammantaget höjer vi därför fjärrvärmepriset med 6,9 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med 6,9 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 216 kr (inkl. moms) och energiavgiften höjs med 5,75 öre per kWh (inkl. moms).

Läs mer här om fjärrvärmepriserna från 1 januari 2023

  Sidan skapades: