Gällande Kungälv Energis planerade avbrott på elnätet

Eftersom läget är ansträngt för våra invånare- och samhället i stort, har Kungälv Energi tagit beslutet att förebygga antalet avbrottstimmar i så stor utsträckning som möjligt. Grundtanken när vi planerar avbrott är att vissa åtgärder måste vi nu prioritera, såsom att röja farliga träd på luftledningar och driftomläggningar för att förbättra utsatta nät.

Blir läget än mer ansträngt kan följderna för våra kunder bli svåra när dessa farliga träd faller på ledningarna. Därför är det säkrare att göra dessa åtgärder planerat nu än att få dem som svåravhjälpta driftstörningar vid ett senare tillfälle.

Vi förstår att dessa planerade avbrott innebär ett ökat besvär för våra kunder, alltifrån att jobba hemifrån, till att laga mat och hålla värmen i hemmet.

Vi hoppas på er förståelse och förtroende under den rådande situationen, att vi gör dessa relativt korta avbrott för att inte det skall behöva bli längre avbrott i framtiden.

Med varma hälsningar

Henrik Olsson
Underhållsansvarig Elnät och jourhavande montör
Kungälv Energi

 

Fakta - Ledningsröjning 2020

Vi röjer en fjärdedel av våra ledningsgator per år och 2020 är det blått området som röjs. Arbetet pågår under cirka en månad och vi aviserar berörda markägare via post innan arbete startar. Normalt krävs inte avbrott vid röjning av ledningsgator, men det finns alltid svåra träd som kräver avbrott för att kunna arbeta säkert. Dessa träd är också de som oftast har störst risk att skapa oplanerade störningar i elleveransen.

Arbetet med dessa svåra träd planeras in för att utföras under en kortare period och eftersom avbrott krävs så aviseras även de kunder som kommer beröras av avbrotten.

Vår bedömning är att det är viktigt att vi utför dessa arbeten under planerade förhållanden, med förhandsinformerade kunder och externa resurser än att vi väntar och får driftstörningar som drabbar många oförberedda kunder.

  Sidan skapades: