Fjärrvärmen tar vara på allt och sprider värme i höstmörkret

För oss är det både viktigt och naturligt att vara en del av kretsloppet i lokala samhället. För fjärrvärmeverksamheten innebär detta att vi aktivt söker efter lokala bränsleleverantörer. Vi kan på så vis minska transportsträckorna, lokala entreprenörer får arbete och kommunens skogsägare kan sälja sina avverkningsrester.

En av våra leverantörer är Carl-Olof på Dyröds gård i Romelanda, han arbetar med att samla in rent och miljövänligt bränsle till oss från skogsavverkningar i kommunen. Några frostiga mornar i oktober har Carl-Olof fått arbete med sin flismaskin alldeles utanför värmeverket. Det är väl så lokalt det kan bli?

I samband med ett vägbygge har kommunen låtit ta ner träd och sly vid återvinningsstationen i Munkegärde. Virket delas upp i två högar, de delar av trädet som kan nyttiggöras som trävirke eller råvara för pappersmassa läggs upp i en stapel. Den andra högen innehåller grenar och toppar från träden och en del sly. Den är inte mindre nyttig för den ger härlig miljövänlig värme som värmer Kungälvsborna efter att Carl Olof har flisat den.

  Sidan skapades: