Elpriskompensation

Regeringen har presenterat ett förslag för att kompensera hushåll och företag för de rekordhöga elpriserna och som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget handlar om att använda 60 miljarder av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att till exempel återföra pengar till kunderna, Svenska kraftnät har i uppdrag att utforma åtgärderna i detalj.

I ett pressmeddelande från Regeringen skrivs bland annat:

Regeringen vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

I uppdraget ska Svenska kraftnät bland annat:
  • Ta i beaktning hur omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkar EU:s energimarknad och hur krisrelaterade prisskillnader mellan elområden i Sverige leder till ökade intäkter från överbelastning.
  • Beakta att elpriset är geografiskt betingat och att nödåtgärderna i första hand träffar konsumenter och företag i södra Sverige.
  • Ta i beaktning att nödåtgärderna inte får begränsa planerad och framtida elnätsutbyggnad eller andra åtgärder som ökar överföringskapaciteten i elnätet.
  • Beskriva på vilket sätt nödåtgärdernas utformning påverkar Svenska kraftnäts ekonomiska mål och förmåga till planering av t.ex. nättariffer.

Läs hela pressmeddelandet hos regeringen.se - Högkostnadsskydd för elpriser

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäker uppstår vid elområdesgränser inom eller mellan länder vid situationer då överföringskapaciteten inte räcker till. Svenska kraftnät och andra systemansvariga har till uppgift att använda dessa intäkter för att dels bygga bort flaskhalsar i näten, dels se till att överföringskapacitet som givits marknaden ligger fast. Flaskhalsintäkter kallas intäkter för överföring i elmarknadsförordningen.
Läs mer på www.svk.se

Hur ser elpriserna ut just nu på elmarknaden?

För att se aktuella elpriser på elmarknaden gå vidare till Nord pools hemsida
För att se aktuella elavtal hos oss gå vidare till vår elhandel

  Sidan skapades: