Elpriskompensation - Stöd till elkunder

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Alla elkunder med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4. I elområde SE3 som Kungälv tillhör blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.

Räkna ut ditt stöd

SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad alternativt via Mina sidor på vår hemsida. 

Den aktör som betalar ut stödet kommer att få uppgifter om din elförbrukning direkt från ditt elnätsföretag. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Utbetalning av stödet

Vi kan ännu inte säga exakt när eller hur du kommer att få stödet då det inte är klart. Tid för utbetalning beror på flera olika faktorer.

  Sidan skapades: