Vi ska bidra till Kungälvs hållbara utveckling

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

"Vi vill kunna erbjuda alla människor möjligheten att få sin energi från solen, även de som bor i lägenhet." Robert Anréasson är projektledare för Kungälv Energis nya solcellsfält i Munkegärde och han tror att klimatsmart energiförsörjning är en avgörande fråga för mänskligheten.

Robert Andréasson har jobbat på Kungälv Energi i 18 år och sedan åtta år tillbaka som projektledare. Just nu går mycket av hans tid åt att planera byggnationen av 1000 solcellspaneler i Munkegärde. Det var i februari i år som Kungälv Energis styrelse tog beslut om att investera 4 miljoner kronor i ett solcellsfält och att ansöka om investeringsbidrag genom Klimatklivet.

- Ett av Kungälv Energis uppdrag är att aktivt bidra till Kungälvs hållbara utveckling och vi letar alltid efter möjligheter att producera förnybar energi. Vi har sedan tidigare ett vindkraftverk som försörjer 3700 lägenheter med el och egna solceller som ger el till våra elbilar i bilpoolen. Vi säljer solcellspaket till villaägare och företag, men nu vill vi ge alla våra kunder möjlighet att få solenergi. Även de som inte har ett eget tak att bygga på, säger Robert.

Solcellspanelerna kommer att hyras ut under en 10-årsperiod och man kan teckna upp till 80 procent av sin årsförbrukning. Om man vill kan man hyra så lite som en panel. Kungälv Energi garanterar 280 kWh/panel och år, vilket innebär att kunderna kan säkra sin energikostnad i 10 år.

- I början var det inte helt självklart att vi skulle hyra ut solcellspanelerna, vi tittade på flera olika lösningar. Vi besökte ett energibolag som har byggt ett stort andelsägt solcellsfält. De har skapat två ekonomiska föreningar, en som äger och driver det och den andra för privatpersoner. Den lösningen tyckte vi var för komplex och vi ville hitta en enklare affärsmodell. Då uppkom idéen med att istället hyra ut solcellspanelerna, säger Robert.

I dagsläget står det ett solvärmefält som värmer varmvatten för fjärrvärmen på fältet där solcellspanelerna ska installeras, men en del är ur drift. Dessa måste rivas innan de nya solcellspanelerna sätts på plats. Fördelen med det är att det redan finns befintliga betongfundament som man kan använda. Allt material är beställt och nu återstår att välja en partner som ska riva det gamla och installera det nya.

- Intresset för att hyra solceller har varit väldigt stort och 780 av alla solcellspaneler är redan reserverade. Jag tror att fler människor blir medvetna om att vi måste satsa på förnyelsebar energi. Det är en av de avgörande frågorna för mänskligheten att vi klarar av att gå över till klimatsmart energiförsörjning, menar Robert.

Solcellsfältet beräknas stå färdigt under november 2018.

  Sidan skapades: