Priser för fjärrvärme 2022

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger under medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv och därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå. I erbjudandet ingår även full service med dygnet runt beredskap för våra kunder. Vi kommer också att genomföra stora moderniseringar och reinvesteringar i distributionsnät och kundcentraler under de kommande åren.

Kungälv Energi strävar efter att ha en kostnadsriktig prissättning på Fjärrvärmen och vi har under det senaste året fått ökade priser för drift och underhåll på grund av kraftigt stigande priser på material såsom stål samt komponenter och entreprenadverksamhet. Vår produktionsverksamhet har även genom EU-beslut förlorat intäkter från så kallad gratis tilldelning av utsläppsrätter motsvarande cirka 1 % av vår omsättning.

Sammantaget höjer vi därför fjärrvärmepriset med 2,97 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med 3 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 89 kr (inkl. moms) och energiavgiften höjs med 2,5 öre per kWh (inkl. moms).

Energi och flödesavgifter Kungälv-Ytterby
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 3 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 3,2 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 är oförändrat
 • Flödesavgiften höjs med 3,3 %

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl moms

 

November-april

45,3

85,25

Öre/kWh

Maj-oktober

17,0

85,25

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,39

0

kr/m3

 

Fast och effektavgifter Kungälv-Ytterby
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 89 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 3,3 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 3,3 %

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift

 

Rörlig Effektavgift

 

Villa

0-14

3 024

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 634

kr/år exkl. moms

1091

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

4 238

kr/år exkl. moms

1059

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

7 447

kr/år exkl. moms

1037

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

53 434

kr/år exkl. moms

853

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

123 484

kr/år exkl. moms

714

kr/kW

 

Sammanfattning justering fjärrvärmepriser för Kode och Kärna

Kode och Kärna är så kallade närvärmenät som har en egen produktion av värme. Produktionen är baserad på förbränning av pellets som är en fossilfri biprodukt från sågverksindustrin. Som reserv och spetsbränsle används även några procent eldningsolja.
År 2021 återinfördes en separat prislista för närvärmenäten i Kode och Kärna som är kostnadsriktig och bättre speglar säsongsvariationerna.
Sammantaget innebär prisjusteringar fr.o.m. 2022-01-01 en höjning på cirka 3 % för Effektkunder och Villakunder.

Energi och flödesavgifter Kode och Kärna
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) höjs med 3 %.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med 3 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 höjs med 3 %.
 • Flödesavgiften höjs med 3,3 %

Period

 

Energiavgift

 

Effektgrupp 2 – 6

Exkl. moms

Effektgrupp Villa

Inkl moms

 

November-april

53,6

85,25

Öre/kWh

Maj-oktober

47,4

85,25

Öre/kWh

Flödesavgift

(September-Maj)

2,39

0

kr/m3

 

Fast och effektavgifter Kode och Kärna
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 89 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 3,2 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 3,2 %

Effektgrupper

 (kW)

Fast Effektavgift

 

Rörlig Effektavgift

 

Villa

0-14

3 024

kr/år inkl. moms

0

kr/kW

Effektgrupp 2

14-50

2 580

kr/år exkl. moms

764

kr/kW

Effektgrupp 3

50-150

3 610

kr/år exkl. moms

743

kr/kW

Effektgrupp 4

150-250

6 710

kr/år exkl. moms

722

kr/kW

Effektgrupp 5

250-500

37 670

kr/år exkl. moms

599

kr/kW

Effektgrupp 6

>500

89 270

kr/år exkl. moms

495

kr/kW

 

 

  Sidan uppdaterades: